Međunarodna ekonomija / Mate Babić
Međunarodna ekonomija / Mate Babić
130
Kretanje privrede u SFRJ : Economic development in SFRY
Kretanje privrede u SFRJ : Economic development in SFRY
136
Govedarstvo / napisao Ljudevit Prohaska
Govedarstvo / napisao Ljudevit Prohaska
142
Turistička putovanja kao ekonomska dobra / Dragan Magaš
Turistička putovanja kao ekonomska dobra / Dragan Magaš
145
Regionalni razvoj socijalističkih zemalja : uporedna studija / Kosta Mihailović
Regionalni razvoj socijalističkih zemalja : uporedna studija / Kosta Mihailović
148