Davidias / Marko Marulić; priredio Josip Badalić
Davidias / Marko Marulić; priredio Josip Badalić
156
Crkvena prikazanja starohrvatska XVI i XVII vijeka / izdanje priredio Matija Valjavec
Crkvena prikazanja starohrvatska XVI i XVII vijeka / izdanje priredio Matija Valjavec
165
Adrijanskog mora sirena / Petar Zrinski; priredio Tomo Matić
Adrijanskog mora sirena / Petar Zrinski; priredio Tomo Matić
166
Knj. 1 : A-Lj
Knj. 1 : A-Lj
168