62 (2012) : Art Bulletin
1951
God. 7(1959), Br. 3 : Bulletin Instituta za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
1952
Br. 1(55 i 56) (1984-85) : Bulletin Razreda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
1953
Br. 1(58) (1987) : Bulletin Razreda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
1954
Br. 1(59) (1988) : Bulletin Razreda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
1955
1956
Knj. 14(2008) : Hrvatski dijalektološki zbornik
1957
Knj. 118 . : za godinu 2014. : Ljetopis
1958
Boris Kamenar : 1929.-2012. : Spomenica preminulim akademicima
1959
Eugen Pusić : 1916.-2010. : Spomenica preminulim akademicima
1960
Ivan Supek : 1915.-2007. : Spomenica preminulim akademicima
1961
Marko Ruždjak : 1946.-2012. : Spomenica preminulim akademicima
1962
Ivo Padovan : 1922.-2010. : Spomenica preminulim akademicima
1963
Predrag Vranicki : 1922.-2002. : Spomenica preminulim akademicima
1964
Sv. 54(2012) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
1965
Fra Andrija Kačić Miošić i kultura njegova doba : zbornik radova sa znanstvenog skupa Fra Andrija Kačić Miošić i kultura njegova doba, održanoga 3. - 7. studenoga 2004. u Zagrebu, Sinju, Makarskoj, Mostaru, Bristu i Zaostrogu
1966
Država i uprava : zbornik radova posvećen akademiku Eugenu Pusiću u povodu 90. rođendana
1967
Melanom : zbornik radova znanstvenog simpozija održanog u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu 6. ožujka 2008. u Zagrebu
1968
Rijeka Bosut i Pobosuće u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti : knjižica sažetaka
Rijeka Bosut i Pobosuće u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti : knjižica sažetaka
1969
Poljoprivreda i šumarstvo kao proizvođači obnovljivih izvora energije : zbornik radova znanstvenog skupa = proceedings of the scientific symposium
1970
Akromegalija i gigantizam : zbornik radova sa znanstvenog simpozija održanog u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu 8. studenoga 2013.
1971
Putovima kanonizacije : zbornik radova o Marinu Držiću 1508.-2008.
1972
God. 6(1958), Br. 2 : Bulletin Instituta za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
1973
61 (2011) : Art Bulletin
1974
Knj. 22 (2013) : Folia onomastica Croatica
1975
Okrugli stol Zemlja, Vinkovci, 5. prosinca 2012. : zbornik radova : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima
1976
40 godina Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima 1969./70.-2010. : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima
1977
100. godina Hrvatskoga narodnog kazališta u Osijeku. Povijest, teorija i praksa - hrvatska dramska književnost i kazalište : Krležini dani u Osijeku
1980