Književnost, kazalište, domovina / uredništvo knjige Boris Senker, Vinka Glunčić-Bužančić
Književnost, kazalište, domovina / uredništvo knjige Boris Senker, Vinka Glunčić-Bužančić
181
Istine i zablude o reformi znanosti i visokog obrazovanja : okrugli stol održan 28. lipnja 2018. u palači Akademije u Zagrebu / uredio Jakša Barbić
Istine i zablude o reformi znanosti i visokog obrazovanja : okrugli stol održan 28. lipnja 2018. u palači Akademije u Zagrebu / uredio Jakša Barbić
182
God. 58(2019), knj. 91, br. 7-9 (srpanj-rujan) / glavni i odgovorni urednik Krešimir Nemec
God. 58(2019), knj. 91, br. 7-9 (srpanj-rujan) / glavni i odgovorni urednik Krešimir Nemec
192
Knjiški Krnjaš I. i II. : zbornik radova znanstvenih skupova Ivanu Kozarcu, o 130. obljetnici rođenja i 105. godišnjici smrti, Vinkovci, 16. studenoga 2015. [i] Josipu Kozarcu, u povodu 110. obljetnice smrti, Vinkovci 16. studenoga 2016. : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima
194
Novi pravni režim za marine : konferencija održana 22. i 23. studenog 2018. u palači Akademije u Zagrebu / uredili Jakša Barbić, Adriana Vincenca Padovan, Vesna Skorupan Wolff
Novi pravni režim za marine : konferencija održana 22. i 23. studenog 2018. u palači Akademije u Zagrebu / uredili Jakša Barbić, Adriana Vincenca Padovan, Vesna Skorupan Wolff
196
Korizmenakь fra Ruberta protomačenь zlatinskoga êzika nahrvacki popopi Peri Êkovčiĉi i popopi Silvestri Bedričiĉi ... ; ove knige ... biše komponene i koreženê dominomь Urbanomь i Tomasomь Katridariĉemь ...
Korizmenakь fra Ruberta protomačenь zlatinskoga êzika nahrvacki popopi Peri Êkovčiĉi i popopi Silvestri Bedričiĉi ... ; ove knige ... biše komponene i koreženê dominomь Urbanomь i Tomasomь Katridariĉemь ...
204
Vladimir Stipetić : 1928.-2017. / uredio Gordan Družić
Vladimir Stipetić : 1928.-2017. / uredio Gordan Družić
206
Dušan Bilandžić : 1924.-2015. / urednik Zvonko Posavec
Dušan Bilandžić : 1924.-2015. / urednik Zvonko Posavec
207
Nikica Petrak : 1939.-2016. / uredio Pavao Pavličić
Nikica Petrak : 1939.-2016. / uredio Pavao Pavličić
208
Budimir Pervan : iz arhiva arhitekta / glavni urednik Borka Bobovec
Budimir Pervan : iz arhiva arhitekta / glavni urednik Borka Bobovec
209