Postilla : na vsze leto po nedelne dni vezda znouich izpraulena szlouenszkim iezikom : Posebna izdanja / Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu
Postilla : na vsze leto po nedelne dni vezda znouich izpraulena szlouenszkim iezikom : Posebna izdanja / Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu
2101
Sv. 12(2013) : Problemi sjevernog Jadrana
2102
Sv. 56(2014) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
2103
Br. 162(2008) = vol. 47 : Poredbeno pomorsko pravo
2104
Republika Hrvatska u Europskoj uniji : okrugli stol održan 27. listopada 2011. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
2105
Građanskopravna odgovornost u medicini : okrugli stol održan 27. veljače 2008. u palači HAZU u Zagrebu : Modernizacija prava
2106
God. 10(2009), br. 2 : Bilten Razreda za tehničke znanosti
2107
God. 10(2009), br. 1 : Preporuke: Obrazovanje za tehnološki ovisno društvo znanja. Inovativnost, istraživačko sveučilište i poduzeće zasnovano na znanju : Bilten Razreda za tehničke znanosti
God. 10(2009), br. 1 : Preporuke: Obrazovanje za tehnološki ovisno društvo znanja. Inovativnost, istraživačko sveučilište i poduzeće zasnovano na znanju : Bilten Razreda za tehničke znanosti
2108
Novo uređenje obiteljskih sudskih postupaka : okrugli stol održan 5. svibnja 2014. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
2109
Profili hrvatskog kaznenog zakonodavstva : okrugli stol održan 20. lipnja 2014. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
2110
God. 42, br. 1(60) (1994) : Bulletin Razreda za likovne umjetnosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
2111
Sv. 3 (2014) : Radovi Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Požegi
2112
Izbori zastupnika u Hrvatski sabor i referendum : okrugli stol održan 4. veljače 2011. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
2114
Istaknute hrvatske i bugarske intelektualke u znanosti i umjetnosti : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog hrvatsko-bugarskog skupa održanog u Zagrebu 28. i 29. rujna 2009.
2115
Marin Držić 1508-2008. : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog 5-7. studenoga 2008. u Zagrebu
2116
Orofacijalna bol i temporomandibularni poremećaji : zbornik radova s V. znanstvenog skupa o temporomandibularnim poremećajima održanog 17. veljače 2012. u Zagrebu u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti
2117
Znanstveni simpozij Dani Vjekoslava Babukića, Požega, 20.-21. veljače 2014. : sažetci radova = summaries
Znanstveni simpozij Dani Vjekoslava Babukića, Požega, 20.-21. veljače 2014. : sažetci radova = summaries
2118
Hrvatska ćirilična baština : knjiga sažetaka : Međunarodni znanstveni skup povodom 500. obljetnice tiskanja prve hrvatske ćirilične knjige, Zagreb, 26. do 27. studenoga 2012.
Hrvatska ćirilična baština : knjiga sažetaka : Međunarodni znanstveni skup povodom 500. obljetnice tiskanja prve hrvatske ćirilične knjige, Zagreb, 26. do 27. studenoga 2012.
2119
Declaration on the status of the Croatian language
Declaration on the status of the Croatian language
2120
Znanstveni skup Šumarstvo i poljoprivreda hrvatskog Sredozemlja na pragu Europske unije, Split, 13.-14. listopada 2011. : sažeci
Znanstveni skup Šumarstvo i poljoprivreda hrvatskog Sredozemlja na pragu Europske unije, Split, 13.-14. listopada 2011. : sažeci
2121
Kako poboljšati zdravlje i kvalitetu života u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji? : stanje i preporuke na temelju radova sa znanstvenog skupa Zdravlje i kvaliteta života u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji održanog 14. studenoga 2013. u Bjelovaru
Kako poboljšati zdravlje i kvalitetu života u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji? : stanje i preporuke na temelju radova sa znanstvenog skupa Zdravlje i kvaliteta života u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji održanog 14. studenoga 2013. u Bjelovaru
2122
Knj. 58 (2014) : Boljun : kmiecki život i už(a)nci : etnološka monografija (1898.-1899. i 1950.-1960.) : Zbornik za narodni život i običaje
Knj. 58 (2014) : Boljun : kmiecki život i už(a)nci : etnološka monografija (1898.-1899. i 1950.-1960.) : Zbornik za narodni život i običaje
2123
2012. Knj. 116 : Ljetopis
2124
Sv. 70 : 4 šesnaestoga dijela : stresti-1. sunce. : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
Sv. 70 : 4 šesnaestoga dijela : stresti-1. sunce. : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
2125
2005. Knj. 109 : Ljetopis
2126