Za godinu 1894. Sv. 9 : Ljetopis
2161
Za godinu 1893. Sv. 8 : Ljetopis
2162
Za godinu 1892. Sv. 7 : Ljetopis
2163
Za godinu 1891. Sv. 6 : Ljetopis
2164
Za godinu 1890. Sv. 5 : Ljetopis
2165
Za godinu 1889. Sv. 4 : Ljetopis
2166
za godinu 1888. Sv. 3 : Ljetopis
2167
Znanstveno savjetovanje Šume hrasta lužnjaka u promijenjenim stanišnim i gospodarskim uvjetima, Zagreb, 24.-25. rujna 2008. : sažeci = summaries
Znanstveno savjetovanje Šume hrasta lužnjaka u promijenjenim stanišnim i gospodarskim uvjetima, Zagreb, 24.-25. rujna 2008. : sažeci = summaries
2168
Sv. 1 (2007) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
2170
Znanje - temelj konkuretnosti i razvoja : uvodna izlaganja i rasprava s okruglog stola održanog 9. veljače 2012. u skupštinskoj dvorani Varaždinske županije u Varaždinu : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu
2171
Zbornik radova Znanstvenog skupa Prašumski ekosustavi dinarskoga krša i prirodno gospodarenje šumama u Hrvatskoj
2172
Suvremene elektrodijagnostičke metode i njihova primjena u osoba s temporomandibularnim poremećajima : zbornik radova s VI. znanstvenog skupa o temporomandibularnim poremećajima održanog 28. veljače 2014. u Zagrebu u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti
2173
God. 11(1963), Br. 3 : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
2174
God. 1(1953), Br. 1-2 : Bulletin Instituta za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
2175
God. 4(1956), Br. 9-10 : Bulletin Instituta za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
2176
God. 13(1965), Br. 1-2-3 : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
2177
God. 1, Ser. 3(1977), Br. 1 : Bulletin Razreda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
2178
150 godina Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti : 1861.-2011.
150 godina Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti : 1861.-2011.
2179
Prevencija ateroskleroze : metabolički sindrom kao čimbenik rizika : zbornik radova sa Znanstvenog skupa održanog 7. travnja 2005. godine u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu : Posebna izdanja HAZU. Prilozi za strategiju hrvatskog razvoja
2180
N. t. god. 11, br. 23-24(2009) : Kronika Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU
N. t. god. 11, br. 23-24(2009) : Kronika Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU
2181
N. t. god. 12, br. 25(2010) : Kronika Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU
2182
Br. 167(2013) = god. 52 : Poredbeno pomorsko pravo
2183
God. 7(1959), Br. 1 : Bulletin Instituta za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
2184
Dani otvorenih vrata Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti : 25.-26. XI. 2014. : [program događanja]
Dani otvorenih vrata Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti : 25.-26. XI. 2014. : [program događanja]
2185
Prevencija ateroskleroze : jesu li žene drugačije od muškaraca? : zbornik radova sa Znanstvenog skupa održanog 4. travnja 2007. godine u Zagrebu : Posebna izdanja HAZU. Prilozi za strategiju hrvatskog razvoja
2186
500. obljetnica ustanka hvarskih pučana : zbornik radova sa znanstvenog skupa (Hvar-Stari Grad-Vrbanj, 26.-28. V. 2010.
2187
Vladimir Majer : 1922.-2012. : Spomenica preminulim akademicima
2188
Identitet jadranske turističke arhitekture : međunarodni znanstveni skup : zbornik radova
2189
God. 9(2007), br. 3 : Bilten Razreda za tehničke znanosti
2190