Boris Kamenar : 1929.-2012. : Spomenica preminulim akademicima
2221
Eugen Pusić : 1916.-2010. : Spomenica preminulim akademicima
2222
Ivan Supek : 1915.-2007. : Spomenica preminulim akademicima
2223
Marko Ruždjak : 1946.-2012. : Spomenica preminulim akademicima
2224
Ivo Padovan : 1922.-2010. : Spomenica preminulim akademicima
2225
Sv. 54(2012) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
2226
Fra Andrija Kačić Miošić i kultura njegova doba : zbornik radova sa znanstvenog skupa Fra Andrija Kačić Miošić i kultura njegova doba, održanoga 3. - 7. studenoga 2004. u Zagrebu, Sinju, Makarskoj, Mostaru, Bristu i Zaostrogu
2227
Država i uprava : zbornik radova posvećen akademiku Eugenu Pusiću u povodu 90. rođendana
2228
Melanom : zbornik radova znanstvenog simpozija održanog u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu 6. ožujka 2008. u Zagrebu
2229
Poljoprivreda i šumarstvo kao proizvođači obnovljivih izvora energije : zbornik radova znanstvenog skupa = proceedings of the scientific symposium
2230
Akromegalija i gigantizam : zbornik radova sa znanstvenog simpozija održanog u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu 8. studenoga 2013.
2231
Putovima kanonizacije : zbornik radova o Marinu Držiću 1508.-2008.
2232
God. 6(1958), Br. 2 : Bulletin Instituta za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
2233
61 (2011) : Art Bulletin
2234
Knj. 22 (2013) : Folia onomastica Croatica
2235
Okrugli stol Zemlja, Vinkovci, 5. prosinca 2012. : zbornik radova : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima
2236
40 godina Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima 1969./70.-2010. : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima
2237
100. godina Hrvatskoga narodnog kazališta u Osijeku. Povijest, teorija i praksa - hrvatska dramska književnost i kazalište : Krležini dani u Osijeku
2240
Naši i strani povjesničari hrvatske drame i kazališta, teatrolozi i kritičari : Prvi dio: U spomen Nikoli Batušiću : Krležini dani u Osijeku
2241
Sv. 4 (2011) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
2242
2243
Prevencija ateroskleroze : hipertrigliceridemija kao čimbenik rizika : zbornik radova sa Znanstvenog skupa održanog 7. travnja 2011. godine u Zagrebu : Posebna izdanja HAZU. Prilozi za strategiju hrvatskog razvoja
2244
God. 11(2010), br. 2 : Bilten Razreda za tehničke znanosti
2245
God. 11(2010), br. 1 : Bilten Razreda za tehničke znanosti
2246
Radovi sa znanstvenoga kolokvija posvećenoga 80. obljetnici rođenja i 55. obljetnici stvaralaštva akademika Miroslava Šicela : znanstveni kolokvij održan u Varaždinu 14. listopada 2006. godine : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu
2247
Dvadeset godina Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu : 1983.-2003. : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu
Dvadeset godina Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu : 1983.-2003. : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu
2248
Stanovništvo Varaždina tijekom minulih stoljeća : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu
Stanovništvo Varaždina tijekom minulih stoljeća : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu
2249
Zdravstvo Varaždina do konca 19. stoljeća : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu
Zdravstvo Varaždina do konca 19. stoljeća : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu
2250