Knj. 4(1985) : Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku
2
Park Jurjaves
Park Jurjaves
3
Knj. 26 (2015) : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
4
Knj. 27 (2016) : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
5
Knj. 59 (2017) : Istarske i Kvarnerske teme : radovi sa znanstvenoga skupa Etnološke i folklorističke znanosti u Kvarnerskome primorju i Istri u 19. i 20. stoljeću, Rijeka, 11. - 12. listopada 2013. : Zbornik za narodni život i običaje
6
Knj. 19. (1914) : Zbornik za narodni život i običaje
7
Knj. 18. (1913) : Zbornik za narodni život i običaje
8
Sergej Forenbacher : 1921.-2010. : Spomenica preminulim akademicima
9
Knj. 3 : Od godine 1544. do godine 1554. : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
Knj. 3 : Od godine 1544. do godine 1554. : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
10