Knj. 4(1985) : Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku
2
Park Jurjaves
Park Jurjaves
3
Knj. 26 (2015) : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
4
Knj. 27 (2016) : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
5
Knj. 59 (2017) : Istarske i Kvarnerske teme : radovi sa znanstvenoga skupa Etnološke i folklorističke znanosti u Kvarnerskome primorju i Istri u 19. i 20. stoljeću, Rijeka, 11. - 12. listopada 2013. : Zbornik za narodni život i običaje
6
Knj. 19. (1914) : Zbornik za narodni život i običaje
7
Knj. 18. (1913) : Zbornik za narodni život i običaje
8
Sergej Forenbacher : 1921.-2010. : Spomenica preminulim akademicima
9
Knj. 3 : Od godine 1544. do godine 1554. : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
Knj. 3 : Od godine 1544. do godine 1554. : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
10
Knj. 2 : Od godine 1531. do godine 1540. : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
11
Knj. 1 : Od godine 1526. do godine 1530. : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
Knj. 1 : Od godine 1526. do godine 1530. : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
12
Knj. 17. (1912) : Zbornik za narodni život i običaje
13
Sv. 27-28(1981) : Radovi Zavoda Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
14
Acta Bulgariae ecclesiastica : ab a. 1565 usque ad a. 1799 : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
Acta Bulgariae ecclesiastica : ab a. 1565 usque ad a. 1799 : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
15
Obsidio Iadrensis : volumen VI : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
16
Tomus 2 : Annorum 1525 - 1553 : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
17
Tomus 1 : Annorum 1433 - 1527 : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
18
Acta Bosnae potissimum ecclesiastica cum insertis editorum documentorum regestis : ab anno 925 usque ad annum 1752 : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
Acta Bosnae potissimum ecclesiastica cum insertis editorum documentorum regestis : ab anno 925 usque ad annum 1752 : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
19
Davor Krapac : 1947.-2016. / uredio Jakša Barbić
Davor Krapac : 1947.-2016. / uredio Jakša Barbić
29
Knj. 10(1870) : RAD
30
Sv. 2 (1877-1887) : Ljetopis
31
Sv. 16(2017) : Problemi sjevernog Jadrana
32
Hrvatsko ustavno sudovanje : de lege lata i de lege ferenda : okrugli stol održan 2. travnja 2009. u palači HAZU u Zagrebu : de lege lata i de lege ferenda : okrugli stol održan 2. travnja 2009. u palači HAZU u Zagrebu : Modernizacija prava
33
34
Knj. 37(2012) : RAD
35
Knj. 14(2008) : Hrvatski dijalektološki zbornik
37
Sv. 1 : a-burkati
Sv. 1 : a-burkati
39
43
46
Knj. 3 : Ribe (Pisces); za tisak priredio Nikola Fink
Knj. 3 : Ribe (Pisces); za tisak priredio Nikola Fink
63
Knj. 64 (2012) : Starine
77
Knj. 63 (2005) : Starine
78
Knj. 62 (2004) : Starine
79
Knj. 61 (2000) : Starine
80
Knj. 60 (1987) : Starine
81
Knj. 59(1984) : Starine
82
Knj. 58(1980) : Starine
83
Knj. 57(1978) : Starine
84
Knj. 56(1975) : Starine
85
Knj. 55(1972) : Starine
86
Knj. 54(1969) : Starine
87
Knj. 53(1966) : Starine
88
Knj. 52(1962) : Starine
89
Knj. 51(1962) : Starine
90
Knj. 50(1960) : Starine
93
Knj. 49(1959) : Starine
94
Knj. 48(1958) : Starine
95
Knj. 47(1957) : Starine
96
Knj. 46(1956) : Starine
97
Knj. 45(1955) : Starine
98
Knj. 44(1952) : Starine
99
Knj. 43(1951) : Starine
100