Diploma Šandora Fibića
Diploma Šandora Fibića
1
Koja znanja industrija očekuje od diplomiranih studenata kemije / primijenjenje kemije / kemijske tehnologije : okrugli stol održan 27. rujna 2017. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti
Koja znanja industrija očekuje od diplomiranih studenata kemije / primijenjenje kemije / kemijske tehnologije : okrugli stol održan 27. rujna 2017. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti
3
Znanstveno vijeće za naftu i plin Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti : : 1969. - 2017. : monografija u povodu 48 godina rada
4
Knj. 121 : Ljetopis
5
Zlatan Vrkljan: Nove slike : Gliptoteka HAZU, Zagreb, 3. svibanj - 3. lipanj 2018.
Zlatan Vrkljan: Nove slike : Gliptoteka HAZU, Zagreb, 3. svibanj - 3. lipanj 2018.
6
God. 57(2018), knj. 90, br. 4-6 (travanj-lipanj) : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
9
God. 57(2018), knj. 90, br. 1-3 (siječanj-ožujak) : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
10
Vol. 22 (2018) / editor in chief Nenad Vekarić
11
Sv. 60(2018) / glavni i odgovorni urednik Nenad Cambi
12
Vol. 3 (2018) / glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Franjo Tomić
13
God. 49(2018), br. 1 / glavna i odgovorna urednica, editor in chief Vjera Katalinić
14
Knj. 45(2018) / glavni i odgovorni urednik = editor in chief Marko Pećina
16
Sv. 22(2018)=knj. 57 / glavni urednik Andrej Dujella
17
Knj. 22(2018) / glavna urednica Mira Menac-Mihalić
18
Knj. 70(2018) / glavni i odgovorni urednik August Kovačec
19
Ivo Raić - hrvatski i europski glumac i redatelj / Antonija Bogner-Šaban
Ivo Raić - hrvatski i europski glumac i redatelj / Antonija Bogner-Šaban
20
Upravno sudovanje u Hrvatskoj : okrugli stol održan 29. lipnja 2017. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
21
Pravno uređenje gospodarenja otpadom : okrugli stol održan 27. listopada 2017. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
22
Nakladnička djelatnost u 2017. godini : katalog izložbe, Palača Akademije, Zagreb, 1. - 28. veljače 2018.
Nakladnička djelatnost u 2017. godini : katalog izložbe, Palača Akademije, Zagreb, 1. - 28. veljače 2018.
23
Br. 172(2018) = god. 57 : 2. Jadranska konferencija pomorskog prava 25.-27. svibnja 2017., Opatija : zbornik radova : Poredbeno pomorsko pravo
24
Sv. 56/2 (2018) : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
25
Sv. 56/1 (2018) : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
26
Knj. 21 (2017) : Hrvatski dijalektološki zbornik
27
Prevencija ateroskleroze : uloga prehrane : zbornik radova sa Znanstvenog skupa održanog 19. travnja 2016. u Zagrebu : Posebna izdanja HAZU. Prilozi za strategiju hrvatskog razvoja
28
U ritmu grafike : Argola 2013.- 2016.
U ritmu grafike : Argola 2013.- 2016.
29
Sv. 59(2017) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
30
Kamo ide istočna Hrvatska? : demografsko stanje, prognoze i traženje izlaska iz krize Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema : sažetci radova
Kamo ide istočna Hrvatska? : demografsko stanje, prognoze i traženje izlaska iz krize Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema : sažetci radova
31
Sv. 30 (2014) : Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku
32
Hrvatski svetac: Sveti Marko Križevčanin
Hrvatski svetac: Sveti Marko Križevčanin
33
Prirodna baština i turizam : izlaganja i rasprave s okruglog stola održanog 28. listopada 2016. u palači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu
34
Spašena prošlost za budućnost : znanstveno-stručni skup, 24. studenoga 2017. : sažetci radova = book of summaries
Spašena prošlost za budućnost : znanstveno-stručni skup, 24. studenoga 2017. : sažetci radova = book of summaries
35
Valorizacija intermodalnoga logističkoga koridora Ploče-Mostar-Sarajevo-Vukovar (srednji Jadran-Podunavlje)
36
Luka Petrinjak : Gliptoteka, HAZU, 28. veljače - 21. ožujka. 2017.
Luka Petrinjak : Gliptoteka, HAZU, 28. veljače - 21. ožujka. 2017.
37
Marijan Molnar : o prvom i drugom ; Zagreb, Gliptoteka HAZU, siječanj-veljača 2017.
Marijan Molnar : o prvom i drugom ; Zagreb, Gliptoteka HAZU, siječanj-veljača 2017.
38
Sv. 6 (2017) : Radovi Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Požegi
39
Istraživanja na modelima laboratorijskih životinja : stanje i perspektive u Hrvatskoj i na Sveučilištu u Rijeci : zbornik radova sa znanstvenog simpozija održanog 6. listopada 2016. u Rijeci
40
Zlatko Bourek: Slike : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Gliptoteka, 21. studenoga 2017. - 17. prosinca 2017.
Zlatko Bourek: Slike : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Gliptoteka, 21. studenoga 2017. - 17. prosinca 2017.
41
Br. 171(2017) = god. 56 : Poredbeno pomorsko pravo
42
Kako su nastajale štafelajne slike? : Slikom i pismom o Strossmayerovoj galeriji
Kako su nastajale štafelajne slike? : Slikom i pismom o Strossmayerovoj galeriji
43
Franjo Zvonimir Tišina : arhiv arhitekta
Franjo Zvonimir Tišina : arhiv arhitekta
44
Knj. 26 (2017) : Folia onomastica Croatica
45
Zagrebački prometni čvor : podloga za planiranje prometnog razvoja Zagrebačkog prstena
Zagrebački prometni čvor : podloga za planiranje prometnog razvoja Zagrebačkog prstena
46
Sv. 21(2017) : RAD
47
Vol. 35 (2017) : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
48
Knj. 28 (2017) : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
49
Sv. 6(2017) : Vladimir Varićak : (1865.-1942.) : u hrvatskoj i svjetskoj znanosti : Rasprave i građa za povijest znanosti
50
Knj. 120 : za godinu 2016. : Ljetopis
51
Sv. 16(2017) : Problemi sjevernog Jadrana
52
Knj. 59 (2017) : Istarske i Kvarnerske teme : radovi sa znanstvenoga skupa Etnološke i folklorističke znanosti u Kvarnerskome primorju i Istri u 19. i 20. stoljeću, Rijeka, 11. - 12. listopada 2013. : Zbornik za narodni život i običaje
53
Sv. 14 : spužvica-švrljuga : Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića
Sv. 14 : spužvica-švrljuga : Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića
54
Knjiški Krnjaš III. : znanstveni skup Stjepan Đaković, Horatius cibaliensis, u povodu 155. obljetnice rođenja : programska knjižica : knjižica sažetaka
Knjiški Krnjaš III. : znanstveni skup Stjepan Đaković, Horatius cibaliensis, u povodu 155. obljetnice rođenja : programska knjižica : knjižica sažetaka
55
Zbornik radova XXVII. znanstvenog sastanka "Bolesti dojke" : održanog 28. 09. 2017. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti : Bolesti dojke
56
Sv. 11 (2017) / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Slobodan Kaštela ; urednik, editor Vladimir Strugar]
57
Vol. 21 (2017) / editor in chief Vladimir Stipetić
58
Godina III., broj 5., siječanj-prosinac 2016. : Glasnik HAZU : časopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Godina III., broj 5., siječanj-prosinac 2016. : Glasnik HAZU : časopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
59
Godina IV., broj 6., siječanj-lipanj 2017. : Glasnik HAZU : časopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Godina IV., broj 6., siječanj-lipanj 2017. : Glasnik HAZU : časopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
60
Likovna kronika
Likovna kronika
61
Kazališna kronika
Kazališna kronika
62
Književna kronika
Književna kronika
63
Dragocjen prinos proučavanju novih tendencija : uz knjigu New Tendencies - Art at the Threshold of the Information Revolution (1961-1978), The MIT Press, 2016.
Dragocjen prinos proučavanju novih tendencija : uz knjigu New Tendencies - Art at the Threshold of the Information Revolution (1961-1978), The MIT Press, 2016.
64
Što čitam? : dnevnik intimnog čitanja
Što čitam? : dnevnik intimnog čitanja
65
In memoriam: Stanko Lasić (1927-2017) : kult rada, strast pisanja
In memoriam: Stanko Lasić (1927-2017) : kult rada, strast pisanja
66
O reviziji povijesti : (antička egzempla)
O reviziji povijesti : (antička egzempla)
67
Doktor Faustus
Doktor Faustus
68
Od kontrakulture do kulture narcisoidnosti : o nekim aspektima američke popularne kulture 1970-ih
Od kontrakulture do kulture narcisoidnosti : o nekim aspektima američke popularne kulture 1970-ih
69
Pogledi na postmodernu (nastavak) : otpor horizontali
Pogledi na postmodernu (nastavak) : otpor horizontali
70
Dva sata godišnje
Dva sata godišnje
71
Astečka molitva :
Astečka molitva : "Ovdje smo da bismo sanjali"
72
Rekonstrukcija pjesnika
Rekonstrukcija pjesnika
73
Elegije i druge pjesme
Elegije i druge pjesme
74
Tišine u Svetom Martinu na Muri
Tišine u Svetom Martinu na Muri
75
Sve stvari oko nas
Sve stvari oko nas
76
God. 56(2017), knj. 89, br. 10-12 (listopad-prosinac) : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
77
Likovna kronika
Likovna kronika
78
Kazališna kronika
Kazališna kronika
79
Književna kronika
Književna kronika
80
Što je ostalo od Kierkegaarda? A od nas? : Žarko Paić, Sfere egzistencije - tri studije o Kierkegaardu, Matica hrvatska, Biblioteka Parnas, Zagreb, 2017.
Što je ostalo od Kierkegaarda? A od nas? : Žarko Paić, Sfere egzistencije - tri studije o Kierkegaardu, Matica hrvatska, Biblioteka Parnas, Zagreb, 2017.
81
Otok sreće
Otok sreće
82
Što i zašto čitam? : dnevnik intimnog čitanja
Što i zašto čitam? : dnevnik intimnog čitanja
83
Spara
Spara
84
Frižider
Frižider
85
Dozvola za let helikoptera : [tri suvremena kubanska autora]
Dozvola za let helikoptera : [tri suvremena kubanska autora]
86
Vino marke La Rioja : [tri suvremena kubanska autora]
Vino marke La Rioja : [tri suvremena kubanska autora]
87
Crno i crveno : tri suvremena kubanska autora
Crno i crveno : tri suvremena kubanska autora
88
W. H. Auden : Pjesništvo i istina
W. H. Auden : Pjesništvo i istina
89
Interludij
Interludij
90
Smrt nikad nije kao : (pjesme)
Smrt nikad nije kao : (pjesme)
91
Prazor i prizor
Prazor i prizor
92
Skulpture od asfalta
Skulpture od asfalta
93
Galateo iliti o ponašanju
Galateo iliti o ponašanju
94
Pogledi na postmodernu
Pogledi na postmodernu
95
God. 56(2017), knj. 89, br. 7-9 (srpanj-rujan) : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
96
Likovna kronika
Likovna kronika
97
Kazališna kronika
Kazališna kronika
98
Književna kronika
Književna kronika
99
Između subverzije i tragike
Između subverzije i tragike
100