Diploma Šandora Fibića
Diploma Šandora Fibića
1
Sv. 56/1 (2018) / glavni urednik Nenad Vekarić
3
Knj. 22(2018) / glavna urednica Mira Menac-Mihalić
4
Knj. 70(2018) / glavni i odgovorni urednik August Kovačec
5
Vol. 3 (2018) / glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Franjo Tomić
6
Sv. 56/2 (2018) / glavni urednik Nenad Vekarić
8
Sv. 60(2018) / glavni i odgovorni urednik Nenad Cambi
10
Znanstveno vijeće za naftu i plin Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti : : 1969. - 2017. : monografija u povodu 48 godina rada
11
God. 57(2018), knj. 90, br. 4-6 (travanj-lipanj) : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
13
God. 57(2018), knj. 90, br. 1-3 (siječanj-ožujak) : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
14
Vol. 22 (2018) / editor in chief Nenad Vekarić
15
God. 49(2018), br. 1 / glavna i odgovorna urednica, editor in chief Vjera Katalinić
16
Knj. 45(2018) / glavni i odgovorni urednik = editor in chief Marko Pećina
17
Sv. 22(2018)=knj. 57 / glavni urednik Andrej Dujella
18
Ivo Raić - hrvatski i europski glumac i redatelj / Antonija Bogner-Šaban
Ivo Raić - hrvatski i europski glumac i redatelj / Antonija Bogner-Šaban
19
Upravno sudovanje u Hrvatskoj : okrugli stol održan 29. lipnja 2017. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
20
Pravno uređenje gospodarenja otpadom : okrugli stol održan 27. listopada 2017. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
21
Nakladnička djelatnost u 2017. godini : katalog izložbe, Palača Akademije, Zagreb, 1. - 28. veljače 2018.
Nakladnička djelatnost u 2017. godini : katalog izložbe, Palača Akademije, Zagreb, 1. - 28. veljače 2018.
22
Br. 172(2018) = god. 57 : 2. Jadranska konferencija pomorskog prava 25.-27. svibnja 2017., Opatija : zbornik radova : Poredbeno pomorsko pravo
23
Br. 171(2017) = god. 56 / glavni urednik Davorin Rudolf
24
Knj. 52 (2017) / [glavni urednik = Editor in Chief Nikola Ljubešić]
25
Knj. 21 (2017) / [glavna urednica Mira Menac-Mihalić]
26
Zagrebački prometni čvor : podloga za planiranje prometnog razvoja Zagrebačkog prstena
Zagrebački prometni čvor : podloga za planiranje prometnog razvoja Zagrebačkog prstena
27
Sv. 55/1 (2017) / glavni urednik Nenad Vekarić
28
29
Sv. 59(2017) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
30
Sv. 11 (2017) / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Slobodan Kaštela ; urednik, editor Vladimir Strugar]
31
Bolesti dojke : zbornik radova XXVII. znanstvenog sastanka "Bolesti dojke" održanog 28. 09. 2017. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti / [urednik Ivan Prpić]
32
Istraživanja na modelima laboratorijskih životinja : stanje i perspektive u Hrvatskoj i na Sveučilištu u Rijeci : zbornik radova sa znanstvenog simpozija održanog 6. listopada 2016. u Rijeci
33
Knj. 68(2017) / glavni i odgovorni urednik August Kovačec
34
Knj. 28(2017) / [glavni i odgovorni urednik Stjepan Damjanović ; urednik Vladimir Huzjan]
35
Knj. 26 (2017) / glavna i odgovorna urednica Anđela Frančić
36
Perspektive razvoja zelenog turizma : koncept, politike, primjena
Perspektive razvoja zelenog turizma : koncept, politike, primjena
37
38
Vol. 35 (2017) : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
39
Sv. 55/2 (2017) / glavni urednik Nenad Vekarić
40
Kako su nastajale štafelajne slike? / Sagita Mirjam Sunara, Ivana Gržina ; [urednik Vladimir Marković]
Kako su nastajale štafelajne slike? / Sagita Mirjam Sunara, Ivana Gržina ; [urednik Vladimir Marković]
41
Prevencija ateroskleroze : uloga prehrane : zbornik radova sa Znanstvenog skupa održanog 19. travnja 2016. u Zagrebu : Posebna izdanja HAZU. Prilozi za strategiju hrvatskog razvoja
42
U ritmu grafike : Argola 2013.- 2016.
U ritmu grafike : Argola 2013.- 2016.
43
Prirodna baština i turizam : izlaganja i rasprave s okruglog stola održanog 28. listopada 2016. u palači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu
44
Spašena prošlost za budućnost : znanstveno-stručni skup, 24. studenoga 2017. : sažetci radova = book of summaries
Spašena prošlost za budućnost : znanstveno-stručni skup, 24. studenoga 2017. : sažetci radova = book of summaries
45
Valorizacija intermodalnoga logističkoga koridora Ploče-Mostar-Sarajevo-Vukovar (srednji Jadran-Podunavlje)
46
Marijan Molnar : o prvom i drugom ; Zagreb, Gliptoteka HAZU, siječanj-veljača 2017.
Marijan Molnar : o prvom i drugom ; Zagreb, Gliptoteka HAZU, siječanj-veljača 2017.
47
Zlatko Bourek: Slike : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Gliptoteka, 21. studenoga 2017. - 17. prosinca 2017.
Zlatko Bourek: Slike : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Gliptoteka, 21. studenoga 2017. - 17. prosinca 2017.
48
Sv. 21(2017) : RAD
49
Sv. 6(2017) : Vladimir Varićak : (1865.-1942.) : u hrvatskoj i svjetskoj znanosti : Rasprave i građa za povijest znanosti
50