Čitateljski zapisi
Čitateljski zapisi
101
Catin vrt
Catin vrt
102
Tijelo u književnome radu Dona deLilla
Tijelo u književnome radu Dona deLilla
103
God. 56(2017), knj. 89, br. 4-6 (travanj-lipanj) : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
104
God. 48(2017), br. 2 / glavna i odgovorna urednica Vjera Katalinić
105
Književna umjetnost kao životni nalog
Književna umjetnost kao životni nalog
106
Prve rečenice i strategije otvaranja u romanu
Prve rečenice i strategije otvaranja u romanu
107
Pohvala povučenim gradovima
Pohvala povučenim gradovima
108
Plač u gladi
Plač u gladi
109
Simultane antiteze : (uz pjesništvo Cesarea Viviania)
Simultane antiteze : (uz pjesništvo Cesarea Viviania)
110
Pjesme
Pjesme
111
Moji sinovi konji
Moji sinovi konji
112
Oproštaj : (iz neobjavljene zbirke Odlazak/oproštaj)
Oproštaj : (iz neobjavljene zbirke Odlazak/oproštaj)
113
Ćao-mjao
Ćao-mjao
114
God. 56(2017), knj. 89, br. 1-3 (siječanj-ožujak) : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
115
Knj. 18(2017) / glavni i odgovorni urednik Nenad Cambi
116
God. 48(2017), br. 1 / glavna i odgovorna urednica Vjera Katalinić
117
[Rasprava]
[Rasprava]
118
Uloga i rizici upravljanja turističkim posjetima u Nacionalnom parku Krka : [prilog za raspravu]
Uloga i rizici upravljanja turističkim posjetima u Nacionalnom parku Krka : [prilog za raspravu]
119
Park prirode Brač : [prilog za raspravu]
Park prirode Brač : [prilog za raspravu]
120
O odgovornom projektiranju/planiranju u zaštićenom području na primjeru Malostonskog zaljeva - turističke zone u Dubi Stonskoj : [prilog za raspravu]
O odgovornom projektiranju/planiranju u zaštićenom području na primjeru Malostonskog zaljeva - turističke zone u Dubi Stonskoj : [prilog za raspravu]
121
Važnost kopnene vegetacije za zaštitu europske kamenice (Ostrea edulis l.) u Malostonskom zaljevu : [prilog za raspravu]
Važnost kopnene vegetacije za zaštitu europske kamenice (Ostrea edulis l.) u Malostonskom zaljevu : [prilog za raspravu]
122
Turizam i prostor : [uvodno izlaganje]
Turizam i prostor : [uvodno izlaganje]
123
Perspektive razvoja zelenog turizma : koncept, politike, primjena
Perspektive razvoja zelenog turizma : koncept, politike, primjena
124
Prirodna baština i turizam u socioekonomskoj perspektivi : [uvodno izlaganje]
Prirodna baština i turizam u socioekonomskoj perspektivi : [uvodno izlaganje]
125
Knj. 21 (2017) : Hrvatski dijalektološki zbornik
126
Prevencija ateroskleroze : uloga prehrane : zbornik radova sa Znanstvenog skupa održanog 19. travnja 2016. u Zagrebu : Posebna izdanja HAZU. Prilozi za strategiju hrvatskog razvoja
127
U ritmu grafike : Argola 2013.- 2016.
U ritmu grafike : Argola 2013.- 2016.
128
N. t. god. 19, br. 34(2017) : Kronika Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU
129
Knj. 68(2017) / glavni i odgovorni urednik August Kovačec
130
Gutenberg i Hrvati : Gutenberg i slavenski svijet
Gutenberg i Hrvati : Gutenberg i slavenski svijet
131
Knj. 52 (2017) : Larus : godišnjak Zavoda za ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
132
Knj. 52(2017) : RAD
133
Knj. 44(2017) : RAD
134
Knj. 18(2017) : RAD
135
Gutenberg i Bugari : Gutenberg i slavenski svijet
Gutenberg i Bugari : Gutenberg i slavenski svijet
136
Sv. 55/2 (2017) : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
137
Sv. 55/1 (2017) : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
138
Sv. 10 (2016) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
139
Vol. 34 (2016) : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
140
Knj. 119 : za godinu 2015. : Ljetopis
141
Knj. 25 (2016) : Folia onomastica Croatica
142
Vol. 20 (2016) / editor in chief Vladimir Stipetić
143
God. 55(2016), knj. 76[88!], br. 4-6 (travanj-lipanj) : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
144
Knj. 29(2016) : RAD
145
Sv. 15(2016) : Problemi sjevernog Jadrana
146
Sv. 5 (2016) : Radovi Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Požegi
147
Suvremeni odjeci antike : Grgur Akrap, Maja Bachler, Petar Dolić, Momčilo Golub, Marko Grgat, Luka Hrgović, Svjetlan Junaković, Siniša Majkus, Ante Rašić, Dalibor Stošić, Gorki Žuvela : [Zagreb, Galerija IV. Stalni postav Zbirke sadrenih odljeva antičke skulpture, prosinac 2016. - siječanj 2017.]
Suvremeni odjeci antike : Grgur Akrap, Maja Bachler, Petar Dolić, Momčilo Golub, Marko Grgat, Luka Hrgović, Svjetlan Junaković, Siniša Majkus, Ante Rašić, Dalibor Stošić, Gorki Žuvela : [Zagreb, Galerija IV. Stalni postav Zbirke sadrenih odljeva antičke skulpture, prosinac 2016. - siječanj 2017.]
148
Hrvatska drama i kazalište u inozemstvu : prvi dio
149
Generacija 1914. : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 28. studenoga 2014. u dvorani knjižnice HAZU
150