Tumori prostate : zbornik radova 4. znanstvenog sastanka Tumori prostate održanog 25. studenoga 2016. u Zagrebu u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti
151
Nefunkcionalni ekspanzivni procesi selarne regije : zbornik radova sa znanstvenog simpozija održanog u Hrvatskoj akademji znanosti i umjetnosti u Zagrebu 12. lipnja 2015.
152
Transplantacija bubrega u Rijeci : povijesni osvrt i sadašnje stanje : zbornik radova sa znanstvenog simpozija održanog 9. travnja 2015. u Rijeci
153
Tumori kralježnice : zbornik radova sa znanstvenog simpozija održanog u Hrvatskoj akademijii znanosti i umjetnosti u Zagrebu 17. travnja 2015.
154
Etički nauk Marka Marulića
Etički nauk Marka Marulića
155
Hrvatska prirodna bogatstva i kulturna dobra : zaštita i odgovorni razvoj
Hrvatska prirodna bogatstva i kulturna dobra : zaštita i odgovorni razvoj
156
Povijesna topografija otoka Krka : slike vremena u zrcalu starih karata
Povijesna topografija otoka Krka : slike vremena u zrcalu starih karata
157
Kobna cvjetača
Kobna cvjetača
158
Opis sela Klakarja : graditeljstvo, pokućstvo, sprave i oruđa početkom 20. stoljeća
Opis sela Klakarja : graditeljstvo, pokućstvo, sprave i oruđa početkom 20. stoljeća
159
Opis sela Klakarja : pripovijetke i pjesme skupljane od sredine 19. do sredine 20. stoljeća
Opis sela Klakarja : pripovijetke i pjesme skupljane od sredine 19. do sredine 20. stoljeća
160
Život u znanosti : uspomene iz nepovrata
Život u znanosti : uspomene iz nepovrata
161
Zbornik radova XXVI. znanstvenog sastanka "Bolesti dojke" : održanog 15. 09. 2016. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti : Bolesti dojke
162
Knj. 66(2016) : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
163
God. 47(2016), br. 1-2 : Arti musices
164
Knj. 51(2016) : RAD
165
Knj. 43(2016) : RAD
166
Nakladnička djelatnost u 2015. godini : katalog izložbe, Palača Akademije, Zagreb, 1. - 29. veljače 2016.
Nakladnička djelatnost u 2015. godini : katalog izložbe, Palača Akademije, Zagreb, 1. - 29. veljače 2016.
167
Knj. 67(2016) : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
168
God. 55(2016), knj. 88, br. 10-12 (listopad-prosinac) : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
169
Knj. 51 (2016)
170
Sv. 54/2 (2016) : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
171
Sv. 54/1 (2016) : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
172
Mažuranićev zbornik : [izlaganja sa skupa u povodu svečanoga obilježavanja 200. obljetnice rođenja Ivana Mažuranića] / [urednici Milan Moguš, Marko Tadić]
173
Proizvodnja hrane i šumarstvo - temelj razvoja istočne Hrvatske : zbornik radova sa znanstvenog skupa, [Osijek, 14.-15. lipnja 2013.]
174
Suvremena kristalografija u Hrvatskoj : zbornik radova sa znanstvenoga skupa, [Zagreb, 2014.]
175
Vol. 19 (2015) / editor in chief Vladimir Stipetić
176
God. 54(2015), knj. 87, br. 7-9 (srpanj-rujan) : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
177
God. 54(2015), knj. 87, br. 4-6 (travanj-lipanj) : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
178
God. 54(2015), knj. 87, br. 1-3 (siječanj-ožujak) : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
179
Knj. 118 . : za godinu 2014. : Ljetopis
180
Zasjedanja Akademije : Ljetopis
Zasjedanja Akademije : Ljetopis
181
Članovi akademije : Ljetopis
Članovi akademije : Ljetopis
182
Ferdo Bašić : Ljetopis
Ferdo Bašić : Ljetopis
183
Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u godini 2014. : Ljetopis
Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u godini 2014. : Ljetopis
184
Zoran Juranić : Ljetopis
Zoran Juranić : Ljetopis
185
Vjekoslav Jerolimov : Ljetopis
Vjekoslav Jerolimov : Ljetopis
186
Mladen Machiedo : Ljetopis
Mladen Machiedo : Ljetopis
187
Jakša Fiamengo : Ljetopis
Jakša Fiamengo : Ljetopis
188
Zlatan Vrkljan : Ljetopis
Zlatan Vrkljan : Ljetopis
189
Josip Užarević : Ljetopis
Josip Užarević : Ljetopis
190
Mladen Žinić : Ljetopis
Mladen Žinić : Ljetopis
191
Dubravka Oraić Tolić : Ljetopis
Dubravka Oraić Tolić : Ljetopis
192
Odd Magnus Faltinsen : Ljetopis
Odd Magnus Faltinsen : Ljetopis
193
Slobodan Vukičević : Ljetopis
Slobodan Vukičević : Ljetopis
194
Andro Mikelić : Ljetopis
Andro Mikelić : Ljetopis
195
Robert Badinter : Ljetopis
Robert Badinter : Ljetopis
196
Antun Tucak : Ljetopis
Antun Tucak : Ljetopis
197
Rainer Grübel : Ljetopis
Rainer Grübel : Ljetopis
198
Igor Štagljar : Ljetopis
Igor Štagljar : Ljetopis
199
Johannes Reinhart : Ljetopis
Johannes Reinhart : Ljetopis
200