Glagoljski Zbornik XV. st., Ruska nacionalna biblioteka, Zbirka Ivana Berčića, f. 67, Berčić br. 5; transliteracija i komentari: Svetlana Olegovna Vialova, urednica Anica Nazor; izdavači: Stalna izložba crkvene umjetnosti Zadar, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2017. : [prikaz]
Glagoljski Zbornik XV. st., Ruska nacionalna biblioteka, Zbirka Ivana Berčića, f. 67, Berčić br. 5; transliteracija i komentari: Svetlana Olegovna Vialova, urednica Anica Nazor; izdavači: Stalna izložba crkvene umjetnosti Zadar, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2017. : [prikaz]
1
Katalog jubilarne izložbe Društva umjetnosti
Katalog jubilarne izložbe Društva umjetnosti
4
10
Biografija
Biografija
11
17
Za godinu 1939/40. Sv. 53 : Ljetopis
21