Intelektualno vlasništvo i sveučilište : okrugli stol održan 23. svibnja 2013. u palači Akademije u Zagrebu; uredio Jakša Barbić
121
Jezik u pravu : okrugli stol održan 8. svibnja 2013. u palači Akademije u Zagrebu; uredio Jakša Barbić
122
Mursa, romanizatorsko središte slavonskog i baranjskog dijela Panonije Inferior
Mursa, romanizatorsko središte slavonskog i baranjskog dijela Panonije Inferior
124
Željko Cvetnić : Ljetopis
Željko Cvetnić : Ljetopis
125
Obalna straža Republike Hrvatske : pravni okvir, mišljenja znanstvenika, praksa
Obalna straža Republike Hrvatske : pravni okvir, mišljenja znanstvenika, praksa
127
Hrvatsko-bosanska ćirilična korespondencija 16. i 17. stoljeća
Hrvatsko-bosanska ćirilična korespondencija 16. i 17. stoljeća
128
Opis starina
Opis starina
129
Prilog sv. 21 : Indeks radova Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru, sv. 1. do sv. 20. : Radovi Centra Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
Prilog sv. 21 : Indeks radova Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru, sv. 1. do sv. 20. : Radovi Centra Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
130
Nova hrvatska lokalna i regionalna samouprava : okrugli stol održan 23. i 24. ožujka 2010. u palači HAZU u Zagrebu; uredio Jakša Barbić
137
Hrvatsko ustavno sudovanje : de lege lata i de lege ferenda : okrugli stol održan 2. travnja 2009. u palači HAZU u Zagrebu; uredio Jakša Barbić
139
Hrvatska država i uprava : stanje i perspektive : okrugli stol održan 26. i 27. ožujka 2008. u palači HAZU u Zagrebu; uredio Eugen Pusić
140
Građanskopravna odgovornost u medicini : okrugli stol održan 27. veljače 2008. u palači HAZU u Zagrebu; uredio [i predgovor napisao] Jakša Barbić
141
Knj. 1(1867) : RAD
142
Kada i kako se preobrazi hrvatska kneževina u kraljevinu : RAD
Kada i kako se preobrazi hrvatska kneževina u kraljevinu : RAD
143
150