Prilozi poznavanju nekih aspekata ekohistorije šireg područja oko Garića u 17. stoljeću : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Prilozi poznavanju nekih aspekata ekohistorije šireg područja oko Garića u 17. stoljeću : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
151
Banovanje Petra Berislavića za kralja Ljudevita II. : RAD
Banovanje Petra Berislavića za kralja Ljudevita II. : RAD
152
Plemićki grad Garić : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Plemićki grad Garić : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
154
Toponim Garić u povijesnim izvorima : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Toponim Garić u povijesnim izvorima : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
156
Sv. 4 (2011) / [glavni i odgovorni urednik Slobodan Kaštela ; urednik sveska Vladimir Strugar ; prijevod sažetaka na engleski jezik Gorka Radočaj]
157
Sv. 4 (2011) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
164
Riedko slov. pismo u vatikanskom rukopisu : RAD
Riedko slov. pismo u vatikanskom rukopisu : RAD
177
Srpske narodne pjesme iz Bosne i Hercegovine. Epske pjesme starijeg vremena, skupio Bogoljub Petranović. Na svijet izdalo srpsko učeno društvo. U Biogradu 1867 : [književna obznana] : RAD
Srpske narodne pjesme iz Bosne i Hercegovine. Epske pjesme starijeg vremena, skupio Bogoljub Petranović. Na svijet izdalo srpsko učeno društvo. U Biogradu 1867 : [književna obznana] : RAD
178
Pokret na slavenskom jugu koncem XIV. i početkom XV. stoljeća : RAD
Pokret na slavenskom jugu koncem XIV. i početkom XV. stoljeća : RAD
180