God. 58(2019), knj. 91, br. 7-9 (srpanj-rujan) / glavni i odgovorni urednik Krešimir Nemec
God. 58(2019), knj. 91, br. 7-9 (srpanj-rujan) / glavni i odgovorni urednik Krešimir Nemec
1
Sv. 1 : a-burkati
Sv. 1 : a-burkati
3
11
Međunarodno pravo mora / Davorin Rudolf
Međunarodno pravo mora / Davorin Rudolf
30
Zbornik radova Znanstvenog skupa Razvojni potencijali hrvatskog gospodarstva održanoga 16. listopada 2014. u Zagrebu; [urednici Gordan Družić, Ivo Družić]
35
Privredni razvoj i međunarodni dugovi; urednici Jakov Sirotković, Soumitra Sharma, Gordan Držić
47
Povijesni natpisi grada Varaždina / Krešimir Filić
Povijesni natpisi grada Varaždina / Krešimir Filić
54
Varaždin i vojska u međuratnom razdoblju (1918.-1941.) / Vladimir Huzjan; [urednik Stjepan Damjanović]
Varaždin i vojska u međuratnom razdoblju (1918.-1941.) / Vladimir Huzjan; [urednik Stjepan Damjanović]
55
Mirko Kolarić - učitelj hrvatskih vatrogasaca / Biserka Vlahović
Mirko Kolarić - učitelj hrvatskih vatrogasaca / Biserka Vlahović
58
800 godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina : 1209.-2009. : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog 3. i 4. prosinca 2009. godine u Varaždinu; [glavni urednici Miroslav Šicel, Slobodan Kaštela]
64
Franjo Košćec i njegovo djelo : 1882.-1968. : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 13. i 14. studenoga 2008. u Varaždinu; [glavni i odgovorni urednici Miroslav Šicel, Branko Spevec]
65
Zavičajnost Miroslava Krleže / Ivan Grabar, Denis Peričić; [glavni i odgovorni urednik Miroslav Šicel]
69
Adolf Jurinac i njegovo djelo : 1854.-2004. : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 26. studenoga 2004. u Varaždinu; [urednici Eduard Vargović, Branko Spevec]
73
300 godina uršulinki u Varaždinu : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog 18. listopada 2003. godine u Varaždinu; [urednici Eduard Vargović, Klaudija Đuran]
74
Stanovništvo Varaždina tijekom minulih stoljeća / Ante Gabričević; [glavni i odgovorni urednik Andre Mohorovičić]
Stanovništvo Varaždina tijekom minulih stoljeća / Ante Gabričević; [glavni i odgovorni urednik Andre Mohorovičić]
77
Zbornik 600 godina Ivanca; glavni i odgovorni urednik Andre Mohorovičić ; fotografije Petar Jagetić, Pjer Jagetić
79
Zdravstvo Varaždina do konca 19. stoljeća / Gustav Piasek; [glavni urednik Andre Mohorovičić]
Zdravstvo Varaždina do konca 19. stoljeća / Gustav Piasek; [glavni urednik Andre Mohorovičić]
80
Spomenica Varaždinskog muzeja : 1925-1935; [predgovori Andre Mohorovičić, Ljerka Šimunić]
82
Radio: jučer, danas, sutra / Marko Sapunar; [urednici Andre Mohorovičić, Nikola Batušić, Franjo Ruža]
Radio: jučer, danas, sutra / Marko Sapunar; [urednici Andre Mohorovičić, Nikola Batušić, Franjo Ruža]
83
Povijest grada Varaždina / Rudolf Horvat; [urednik Andre Mohorovičić]
Povijest grada Varaždina / Rudolf Horvat; [urednik Andre Mohorovičić]
84
Kronika vezda znovich zpravliena kratka szlouenzkim iezikom / po d. Antolu pope Vramcze kanouniku zagrebechkom; [za tisak priredio Alojz Jembrih]
Kronika vezda znovich zpravliena kratka szlouenzkim iezikom / po d. Antolu pope Vramcze kanouniku zagrebechkom; [za tisak priredio Alojz Jembrih]
85
Postilla : na vsze leto po nedelne dni vezda znouich izpraulena szlouenszkim iezikom / po Antolu Vramcze; [za tisak priredio i pogovor napisao Alojz Jembrih]
Postilla : na vsze leto po nedelne dni vezda znouich izpraulena szlouenszkim iezikom / po Antolu Vramcze; [za tisak priredio i pogovor napisao Alojz Jembrih]
87
Savjetovanje Problematika procjene opasnosti od štetnih tvari u Jadranu, Zagreb, 24. i 25. travnja 1985. : zbornik radova; [redaktor Drago Crnković]
96