Diploma Šandora Fibića
Diploma Šandora Fibića
1
Sv. 60(2018) / glavni i odgovorni urednik Nenad Cambi
3
Vol. 3 (2018) / glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Franjo Tomić
4
God. 49(2018), br. 1 / glavna i odgovorna urednica, editor in chief Vjera Katalinić
5
Knj. 45(2018) / glavni i odgovorni urednik = editor in chief Marko Pećina
7
Sv. 22(2018)=knj. 57 / glavni urednik Andrej Dujella
8
Vol. 22 (2018) / editor in chief Nenad Vekarić
10
Knj. 22(2018) / glavna urednica Mira Menac-Mihalić
11
Knj. 70(2018) / glavni i odgovorni urednik August Kovačec
12
Ivo Raić - hrvatski i europski glumac i redatelj / Antonija Bogner-Šaban
Ivo Raić - hrvatski i europski glumac i redatelj / Antonija Bogner-Šaban
13
Upravno sudovanje u Hrvatskoj : okrugli stol održan 29. lipnja 2017. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
14
Pravno uređenje gospodarenja otpadom : okrugli stol održan 27. listopada 2017. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
15
Zlatan Vrkljan: Nove slike : Gliptoteka HAZU, Zagreb, 3. svibanj - 3. lipanj 2018.
Zlatan Vrkljan: Nove slike : Gliptoteka HAZU, Zagreb, 3. svibanj - 3. lipanj 2018.
16
Spisi zadarskoga bilježnika Antonija Calogere (1770.-1772.) : svezak II : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
Spisi zadarskoga bilježnika Antonija Calogere (1770.-1772.) : svezak II : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
18
Knj. 121 : Ljetopis
19
Nakladnička djelatnost u 2017. godini : katalog izložbe, Palača Akademije, Zagreb, 1. - 28. veljače 2018.
Nakladnička djelatnost u 2017. godini : katalog izložbe, Palača Akademije, Zagreb, 1. - 28. veljače 2018.
20
Br. 172(2018) = god. 57 : 2. Jadranska konferencija pomorskog prava 25.-27. svibnja 2017., Opatija : zbornik radova : Poredbeno pomorsko pravo
21
God. 57(2018), knj. 90, br. 4-6 (travanj-lipanj) : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
22
God. 57(2018), knj. 90, br. 1-3 (siječanj-ožujak) : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
23
Znanstveno vijeće za naftu i plin Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti : : 1969. - 2017. : monografija u povodu 48 godina rada
24
Koja znanja industrija očekuje od diplomiranih studenata kemije / primijenjenje kemije / kemijske tehnologije : okrugli stol održan 27. rujna 2017. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti
Koja znanja industrija očekuje od diplomiranih studenata kemije / primijenjenje kemije / kemijske tehnologije : okrugli stol održan 27. rujna 2017. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti
25
Sv. 56/2 (2018) : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
27
Sv. 56/1 (2018) : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
28
Sv. 11 (2017) / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Slobodan Kaštela; urednik, editor Vladimir Strugar]
30
Knjiški Krnjaš III. : znanstveni skup Stjepan Đaković, Horatius cibaliensis, u povodu 155. obljetnice rođenja : programska knjižica : knjižica sažetaka
Knjiški Krnjaš III. : znanstveni skup Stjepan Đaković, Horatius cibaliensis, u povodu 155. obljetnice rođenja : programska knjižica : knjižica sažetaka
31
Knj. 68(2017) / glavni i odgovorni urednik August Kovačec
32
Knjiški Krnjaš I. i II. : zbornik radova znanstvenih skupova Ivanu Kozarcu, o 130. obljetnici rođenja i 105. godišnjici smrti, Vinkovci, 16. studenoga 2015. [i] Josipu Kozarcu, u povodu 110. obljetnice smrti, Vinkovci 16. studenoga 2016. : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima
33
Gutenberg i Hrvati : Gutenberg i slavenski svijet
Gutenberg i Hrvati : Gutenberg i slavenski svijet
34
Sibe Mardešić : 1927.-2016. : Spomenica preminulim akademicima
35
Monumenta Congregationis Sancti Dominici de Ragusio Ordinis Fratrum Praedicatorum : seculum primum ab anno MCCXXV ad annum MCCCXXIV : editio princeps : Monumenta historica Ragusina
Monumenta Congregationis Sancti Dominici de Ragusio Ordinis Fratrum Praedicatorum : seculum primum ab anno MCCXXV ad annum MCCCXXIV : editio princeps : Monumenta historica Ragusina
36
Knj. 18(2017) : Arheološki radovi i rasprave = Acta et dissertationes archaeologicae
37
Što je ostalo od Kierkegaarda? A od nas? : Žarko Paić, Sfere egzistencije - tri studije o Kierkegaardu, Matica hrvatska, Biblioteka Parnas, Zagreb, 2017.
Što je ostalo od Kierkegaarda? A od nas? : Žarko Paić, Sfere egzistencije - tri studije o Kierkegaardu, Matica hrvatska, Biblioteka Parnas, Zagreb, 2017.
38
Knj. 52 (2017) : Larus : godišnjak Zavoda za ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
39
Sv. 14 : spužvica-švrljuga : Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića
Sv. 14 : spužvica-švrljuga : Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića
40
Židovski rodovi u Dubrovniku (1546-1940) : Posebna izdanja. Serija: Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice
Židovski rodovi u Dubrovniku (1546-1940) : Posebna izdanja. Serija: Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice
41
Knj. 59 (2017) : Istarske i Kvarnerske teme : radovi sa znanstvenoga skupa Etnološke i folklorističke znanosti u Kvarnerskome primorju i Istri u 19. i 20. stoljeću, Rijeka, 11. - 12. listopada 2013. : Zbornik za narodni život i običaje
42
Sv. 16(2017) : Problemi sjevernog Jadrana
43
Knj. 120 : za godinu 2016. : Ljetopis
44
Sv. 6(2017) : Vladimir Varićak : (1865.-1942.) : u hrvatskoj i svjetskoj znanosti : Rasprave i građa za povijest znanosti
45
Knj. 28 (2017) : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
46
Vol. 35 (2017) : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
47
God. 48(2017), br. 1 : Arti musices
48
God. 48(2017), br. 2 : Arti musices
49
Knj. 44(2017) : RAD
51
Sv. 21(2017) : RAD
52
Knj. 18(2017) : RAD
53
Zagrebački prometni čvor : podloga za planiranje prometnog razvoja Zagrebačkog prstena
Zagrebački prometni čvor : podloga za planiranje prometnog razvoja Zagrebačkog prstena
54
Knj. 26 (2017) : Folia onomastica Croatica
56
Franjo Zvonimir Tišina : arhiv arhitekta
Franjo Zvonimir Tišina : arhiv arhitekta
57
Likovna kronika
Likovna kronika
58
Kazališna kronika
Kazališna kronika
59
Književna kronika
Književna kronika
60
Otok sreće
Otok sreće
61
Što i zašto čitam? : dnevnik intimnog čitanja
Što i zašto čitam? : dnevnik intimnog čitanja
62
Spara
Spara
63
Frižider
Frižider
64
Dozvola za let helikoptera : [tri suvremena kubanska autora]
Dozvola za let helikoptera : [tri suvremena kubanska autora]
65
Vino marke La Rioja : [tri suvremena kubanska autora]
Vino marke La Rioja : [tri suvremena kubanska autora]
66
Crno i crveno : tri suvremena kubanska autora
Crno i crveno : tri suvremena kubanska autora
67
W. H. Auden : Pjesništvo i istina
W. H. Auden : Pjesništvo i istina
68
Interludij
Interludij
69
Smrt nikad nije kao : (pjesme)
Smrt nikad nije kao : (pjesme)
70
Prazor i prizor
Prazor i prizor
71
Skulpture od asfalta
Skulpture od asfalta
72
Likovna kronika
Likovna kronika
73
Kazališna kronika
Kazališna kronika
74
Književna kronika
Književna kronika
75
Galateo iliti o ponašanju
Galateo iliti o ponašanju
76
Pogledi na postmodernu
Pogledi na postmodernu
77
Između subverzije i tragike
Između subverzije i tragike
78
Pjesnik kao usud : Drago Štambuk: Hram u stijeni, DHK, Zagreb 2016.
Pjesnik kao usud : Drago Štambuk: Hram u stijeni, DHK, Zagreb 2016.
79
Dobar boj je bio : in memoriam Anti Stamaću (Molat, 9. listopada 1939.-Zagreb, 30. studenoga 2016.)
Dobar boj je bio : in memoriam Anti Stamaću (Molat, 9. listopada 1939.-Zagreb, 30. studenoga 2016.)
80
Hamlet for you : Šekspirijanska komedija za dva glumca
Hamlet for you : Šekspirijanska komedija za dva glumca
81
Čitateljski zapisi
Čitateljski zapisi
82
Catin vrt
Catin vrt
83
Tijelo u književnome radu Dona deLilla
Tijelo u književnome radu Dona deLilla
84
Književna umjetnost kao životni nalog
Književna umjetnost kao životni nalog
85
Prve rečenice i strategije otvaranja u romanu
Prve rečenice i strategije otvaranja u romanu
86
Pohvala povučenim gradovima
Pohvala povučenim gradovima
87
Plač u gladi
Plač u gladi
88
Simultane antiteze : (uz pjesništvo Cesarea Viviania)
Simultane antiteze : (uz pjesništvo Cesarea Viviania)
89
Pjesme
Pjesme
90
Moji sinovi konji
Moji sinovi konji
91
Oproštaj : (iz neobjavljene zbirke Odlazak/oproštaj)
Oproštaj : (iz neobjavljene zbirke Odlazak/oproštaj)
92
Ćao-mjao
Ćao-mjao
93
Likovna kronika
Likovna kronika
94
Kazališna kronika
Kazališna kronika
95
Književna kronika
Književna kronika
96
Perspektive razvoja zelenog turizma : koncept, politike, primjena ; [uvodno izlaganje]
Perspektive razvoja zelenog turizma : koncept, politike, primjena ; [uvodno izlaganje]
97
Prirodna baština i turizam u socioekonomskoj perspektivi : [uvodno izlaganje]
Prirodna baština i turizam u socioekonomskoj perspektivi : [uvodno izlaganje]
98
Park prirode Brač : [prilog za raspravu]
Park prirode Brač : [prilog za raspravu]
99
O odgovornom projektiranju/planiranju u zaštićenom području na primjeru Malostonskog zaljeva - turističke zone u Dubi Stonskoj : [prilog za raspravu]
O odgovornom projektiranju/planiranju u zaštićenom području na primjeru Malostonskog zaljeva - turističke zone u Dubi Stonskoj : [prilog za raspravu]
100