Žuvić Adam
Žuvić Adam
3
Žuvetićev "Sud pokonji" / Petar Kolendić
4
Žuti ljiljan / Višnja Stahuljak
7
Žuti harambaša / Karl May ; s njemačkog preveo Vlatko Šarić
11
Žurnal "Sovremennik" i krest'janskaja reforma 1861 g. : iz istorii russkoj revoljucionno-demokratičeskoj žurnalistiki / N. M. Sikorskij
17
29
Župnik na prvoj crti / Vlado Košić
30
34
Župna crkva sv. Petra i Pavla u Osijeku / Zlata Živaković-Kerže, Antun Jarm
35
Župna crkva Svih Svetih u Đakovu / Tone Papić, Božica Valenčić
39