Knj. 17(1981)=knj. 389 / urednik Marijan Matković
121
Knj. 17(1981)=knj. 392 / urednik Nenad Grčević
122
Knj. 18(1975)=knj. 368 / urednik Mirko Deanović
123
Knj. 18(1978)=knj. 375 / urednik Grga Novak
124
Knj. 18(1979)=knj. 383 / urednik Mirko Malez
125
Knj. 18(1982)=knj. 402 / urednik Nenad Grčević
127
Knj. 19(1983)=knj. 404 / [urednik Mirko Malez]
131
132
Knj. 20(1981)=knj. 388 / uredio Rudolf Filipović
133
Knj. 20(1984)=knj. 411 / [urednik Mirko Malez]
135
Knj. 20(1985)=knj. 415 / urednik Nenad Grčević
136
Knj. 21(1981)=knj. 391 / uredio Josip Torbarina
138
Knj. 21(1986)=knj. 419 / urednik Marin Franičević
140
Knj. 21(1986)=knj. 424 / [urednik Mirko Malez]
141
Knj. 21(1987)=knj. 420 / urednik Nenad Grčević
142
Knj. 22(1987)=knj. 431 / [urednik Mirko Malez]
144
Knj. 22(1988)=knj. 430 / urednik Nenad Grčević
146
Knj. 22(1989)=knj. 427 / uredio Rudolf Filipović
147
Knj. 23[24!](1986)=knj. 417 / glavni i odgovorni urednik Eugen Pusić
148
149
Knj. 23(1988)=knj. 436 / urednik Nenad Grčević
150