Knj. 1(1948)=knj. 271 [2.] / urednik Josip Lončar
1
Knj. 1(1948)=knj. 272 [2.] / urednik Antun Barac
2
Knj. 1(1948)=knj. 273 [2.] / urednik Vale Vouk
3
Knj. 1(1949)=knj. 270 [2.] / urednik Marko Kostrenčić
5
Knj. 1(1951)=knj. 282 / urednik Petar Skok
6
Knj. 1(1951)=knj. 284 / urednik Drago Perović
7
Knj. 1(1965)=knj. 337 / urednik Josip Andreis
9
Knj. 2(1949)=knj. 275 [2.] / urednik Petar Skok
10
Knj. 2(1949)=knj. 276 [2.] / urednik Josip Lončar
11
Knj. 2(1950)=knj. 274 [3.] / urednik Drago Perović
12
Knj. 2(1951)=knj. 285 / urednik Petar Skok
14
Knj. 2(1952)=knj. 291 / urednik Drago Perović
15
Knj. 2(1955)=knj. 308 / urednik Marijan Matković
16
Knj. 2(1969)=knj. 351 / urednik Josip Andreis
17
Knj. 3(1950)=knj. 277 [2.] / urednik Josip Lončar
19
Knj. 3(1950)=knj. 280 [2.] / urednik Vale Vouk
20
Knj. 3(1953)=knj. 298 / urednik Drago Perović
23
Knj. 3(1957)=knj. 310 / urednik Marijan Matković
24
Knj. 3(1978)=knj. 377 / urednik Josip Andreis
25
Knj. 4(1950)=knj. 279 [2.] / uredio Cvito Fisković
26
27
Knj. 4(1952)=knj. 289 / urednik Vale Vouk
29
Knj. 4(1953)=knj. 292 / urednik Hrvoje Iveković
30