Dvadeset godina hrvatskoga stvarnopravnog uređenja - stanje i perspektive : okrugli stol održan 6. prosinca 2017. u palači Akademije u Zagrebu / uredio Jakša Barbić
1
Pravno uređenje gospodarenja otpadom : okrugli stol održan 27. listopada 2017. u palači Akademije u Zagrebu ; uredio Jakša Barbić
2
Međunarodno privatno pravo - interakcija međunarodnih, europskih i domaćih propisa : okrugli stol održan 29. listopada 2019. u palači Akademije u Zagrebu / uredili Jakša Barbić, Hrvoje Sikirić
Međunarodno privatno pravo - interakcija međunarodnih, europskih i domaćih propisa : okrugli stol održan 29. listopada 2019. u palači Akademije u Zagrebu / uredili Jakša Barbić, Hrvoje Sikirić
3
Dvadeset pet godina hrvatskog prava društava : okrugli stol održan 11. prosinca 2018. u palači Akademije u Zagrebu / uredio Jakša Barbić
4
Zaštita intelektualnog vlasništva : okrugli stol održan 18. ožujka 2016. u palači Akademije u Zagrebu ; uredio Jakša Barbić
5
Hrvatska država i uprava : stanje i perspektive : okrugli stol održan 26. i 27. ožujka 2008. u palači HAZU u Zagrebu ; uredio Eugen Pusić
7
Javni bilježnici u europskom kontekstu : okrugli stol održan 23. siječnja 2019. u palači Akademije u Zagrebu povodom 25. obljetnice uvođenja javnobilježničke službe u Republici Hrvatskoj / uredio Jakša Barbić
8
Istine i zablude o reformi znanosti i visokog obrazovanja : okrugli stol održan 28. lipnja 2018. u palači Akademije u Zagrebu / uredio Jakša Barbić
9
Jezik u pravu : okrugli stol održan 8. svibnja 2013. u palači Akademije u Zagrebu ; uredio Jakša Barbić
10
Nova upravno-teritorijalna organizacija Hrvatske : okrugli stol održan 6. ožujka 2015. u palači Akademije u Zagrebu ; uredio Jakša Barbić
11
Položaj migranata u međunarodnom i europskom pravu : okrugli stol održan 4. travnja 2019. u palači Akademije u Zagrebu / uredio Jakša Barbić
12
Izazovi migracija i integracije za javnu upravu : okrugli stol održan 28. veljače 2019. u palači Akademije u Zagrebu / uredio Jakša Barbić
13
Hrvatsko insolvencijsko pravo : okrugli stol održan 14. studenoga 2013. u palači Akademije u Zagrebu ; uredio Jakša Barbić
14
Izbori zastupnika u Hrvatski sabor i referendum : okrugli stol održan 4. veljače 2011. u palači Akademije u Zagrebu ; uredio Jakša Barbić
15
Profili hrvatskog kaznenog zakonodavstva : okrugli stol održan 20. lipnja 2014. u palači Akademije u Zagrebu ; uredio Davor Krapac
16
Hrvatsko ustavno sudovanje : de lege lata i de lege ferenda : okrugli stol održan 2. travnja 2009. u palači HAZU u Zagrebu ; uredio Jakša Barbić
17
Republika Hrvatska u Europskoj uniji : okrugli stol održan 27. listopada 2011. u palači Akademije u Zagrebu ; uredio Jakša Barbić
18
Zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj : okrugli stol održan 11. svibnja 2015. u palači Akademije u Zagrebu ; uredio Jakša Barbić
19
Intelektualno vlasništvo i sveučilište : okrugli stol održan 23. svibnja 2013. u palači Akademije u Zagrebu ; uredio Jakša Barbić
20
Kaznenopravna zaštita okoliša : okrugli stol održan 1. ožujka 2017. u palači Akademije u Zagrebu ; uredio Jakša Barbić
21
Pravna zaštita voda : okrugli stol održan 9. ožujka 2016. u palači Akademije u Zagrebu ; uredio Jakša Barbić
22
Pravna zaštita prostora : okrugli stol održan 17. listopada 2016. u palači Akademije u Zagrebu ; uredio Jakša Barbić
23
Nova hrvatska lokalna i regionalna samouprava : okrugli stol održan 23. i 24. ožujka 2010. u palači HAZU u Zagrebu ; uredio Jakša Barbić
24
Građanskopravna zaštita okoliša : okrugli stol održan 7. lipnja 2017. u palači Akademije u Zagrebu ; uredio Jakša Barbić
25
Novo uređenje obiteljskih sudskih postupaka : okrugli stol održan 5. svibnja 2014. u palači Akademije u Zagrebu ; uredio Jakša Barbić
26
Pravna zaštita zraka : Okrugli stol održan 26. siječnja 2017. u palači Akademije u Zagrebu / uredio Jakša Barbić
27
Pravna zaštita tla : okrugli stol održan 5. studenoga 2015. u palači Akademije u Zagrebu ; uredio Jakša Barbić
28
Pravna zaštita mora : okrugli stol održan 23. studenoga 2016. u palači Akademije u Zagrebu ; uredio Jakša Barbić
29
Konstitucionalizacija demokratske politike : okrugli stol održan 18. prosinca 2013. u palači Akademije u Zagrebu ; uredio Arsen Bačić ; glavni urednik serije Jakša Barbić
30