Zakladništvo u Republici Hrvatskoj : okrugli stol održan 22. listopada 2018. u palači Akademije u Zagrebu / uredio Jakša Barbić
Zakladništvo u Republici Hrvatskoj : okrugli stol održan 22. listopada 2018. u palači Akademije u Zagrebu / uredio Jakša Barbić
1
Istine i zablude o reformi znanosti i visokog obrazovanja : okrugli stol održan 28. lipnja 2018. u palači Akademije u Zagrebu / uredio Jakša Barbić
Istine i zablude o reformi znanosti i visokog obrazovanja : okrugli stol održan 28. lipnja 2018. u palači Akademije u Zagrebu / uredio Jakša Barbić
3
Novi pravni režim za marine : konferencija održana 22. i 23. studenog 2018. u palači Akademije u Zagrebu / uredili Jakša Barbić, Adriana Vincenca Padovan, Vesna Skorupan Wolff
Novi pravni režim za marine : konferencija održana 22. i 23. studenog 2018. u palači Akademije u Zagrebu / uredili Jakša Barbić, Adriana Vincenca Padovan, Vesna Skorupan Wolff
4
Pravno uređenje gospodarenja otpadom : okrugli stol održan 27. listopada 2017. u palači Akademije u Zagrebu; uredio Jakša Barbić
6
Upravno sudovanje u Hrvatskoj : okrugli stol održan 29. lipnja 2017. u palači Akademije u Zagrebu; uredio Jakša Barbić
7
Građanskopravna zaštita okoliša : okrugli stol održan 7. lipnja 2017. u palači Akademije u Zagrebu; uredio Jakša Barbić
8
Kaznenopravna zaštita okoliša : okrugli stol održan 1. ožujka 2017. u palači Akademije u Zagrebu; uredio Jakša Barbić
9
Pravna zaštita zraka : okrugli stol održan 26. siječnja 2017. u palači Akademije u Zagrebu; uredio Jakša Barbić
10
Pravna zaštita mora : okrugli stol održan 23. studenoga 2016. u palači Akademije u Zagrebu; uredio Jakša Barbić
11
Pravna zaštita prostora : okrugli stol održan 17. listopada 2016. u palači Akademije u Zagrebu; uredio Jakša Barbić
12
Zaštita intelektualnog vlasništva : okrugli stol održan 18. ožujka 2016. u palači Akademije u Zagrebu; uredio Jakša Barbić
13
Pravna zaštita voda : okrugli stol održan 9. ožujka 2016. u palači Akademije u Zagrebu; uredio Jakša Barbić
14
Pravo na dom : okrugli stol održan 28. siječnja 2016. u palači Akademije u Zagrebu; uredio Jakša Barbić
15
Pravna zaštita tla : okrugli stol održan 5. studenoga 2015. u palači Akademije u Zagrebu; uredio Jakša Barbić
16
Zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj : okrugli stol održan 11. svibnja 2015. u palači Akademije u Zagrebu; uredio Jakša Barbić
17
Pravna zaštita šuma : okrugli stol održan 16. travnja 2015. u palači Akademije u Zagrebu; uredio Jakša Barbić
18
Nova upravno-teritorijalna organizacija Hrvatske : okrugli stol održan 6. ožujka 2015. u palači Akademije u Zagrebu; uredio Jakša Barbić
19
Razvoj upravnopravne zaštite okoliša u Hrvatskoj / Dragan Medvedović
Razvoj upravnopravne zaštite okoliša u Hrvatskoj / Dragan Medvedović
20
Upravnopravna zaštita okoliša - gdje smo bili, a gdje smo sada? : okrugli stol održan 23. listopada 2014. u palači Akademije u Zagrebu; uredio Jakša Barbić
21
Novo uređenje obiteljskih sudskih postupaka : okrugli stol održan 5. svibnja 2014. u palači Akademije u Zagrebu; uredio Jakša Barbić
22
Konstitucionalizacija demokratske politike : okrugli stol održan 18. prosinca 2013. u palači Akademije u Zagrebu; uredio Arsen Bačić ; glavni urednik serije Jakša Barbić
23
Hrvatsko insolvencijsko pravo : okrugli stol održan 14. studenoga 2013. u palači Akademije u Zagrebu; uredio Jakša Barbić
24
Profili hrvatskog kaznenog zakonodavstva : okrugli stol održan 20. lipnja 2014. u palači Akademije u Zagrebu; uredio Davor Krapac
25
Intelektualno vlasništvo i sveučilište : okrugli stol održan 23. svibnja 2013. u palači Akademije u Zagrebu; uredio Jakša Barbić
26
Jezik u pravu : okrugli stol održan 8. svibnja 2013. u palači Akademije u Zagrebu; uredio Jakša Barbić
27
Ustavna demokracija i odgovornost : okrugli stol održan 22. studenoga 2012. u palači Akademije u Zagrebu; uredio Arsen Bačić
28
Hrvatski pravni sustav : okrugli stol održan 14. lipnja 2012. u palači Akademije u Zagrebu; uredio Jakša Barbić
29
Vrijednosti suvremenog društva : Hrvatska u XXI. stoljeću : okrugli stol održan 20. ožujka 2012. u palači Akademije u Zagrebu; uredio Jakša Barbić
30
Ustavi i demokracija : strani utjecaji i domaći odgovori : okrugli stol održan 7. prosinca 2011. u palači Akademije u Zagrebu; uredio Arsen Bačić
31
Republika Hrvatska u Europskoj uniji : okrugli stol održan 27. listopada 2011. u palači Akademije u Zagrebu; uredio Jakša Barbić
32
Oblici demokracije : okrugli stol održan 6. lipnja 2011. u palači Akademije u Zagrebu; uredio Jakša Barbić
33
Izbori zastupnika u Hrvatski sabor i referendum : okrugli stol održan 4. veljače 2011. u palači Akademije u Zagrebu; uredio Jakša Barbić
34
Dvadeseta obljetnica Ustava Republike Hrvatske : okrugli stol održan 16. prosinca 2010. u palači HAZU u Zagrebu; uredio Arsen Bačić, glavni urednik serije Jakša Barbić
35
Nova hrvatska lokalna i regionalna samouprava : okrugli stol održan 23. i 24. ožujka 2010. u palači HAZU u Zagrebu; uredio Jakša Barbić
36