Dvadeseta obljetnica Ustava Republike Hrvatske : okrugli stol održan 16. prosinca 2010. u palači HAZU u Zagrebu ; uredio Arsen Bačić, glavni urednik serije Jakša Barbić
1
Dvadeset godina hrvatskoga stvarnopravnog uređenja - stanje i perspektive : okrugli stol održan 6. prosinca 2017. u palači Akademije u Zagrebu / uredio Jakša Barbić
2
Dvadeset pet godina hrvatskog prava društava : okrugli stol održan 11. prosinca 2018. u palači Akademije u Zagrebu / uredio Jakša Barbić
3
Građanskopravna odgovornost u medicini : okrugli stol održan 27. veljače 2008. u palači HAZU u Zagrebu ; uredio [i predgovor napisao] Jakša Barbić
6
Građanskopravna zaštita okoliša : okrugli stol održan 7. lipnja 2017. u palači Akademije u Zagrebu ; uredio Jakša Barbić
7
Hrvatska država i uprava : stanje i perspektive : okrugli stol održan 26. i 27. ožujka 2008. u palači HAZU u Zagrebu ; uredio Eugen Pusić
8
Hrvatski pravni sustav : okrugli stol održan 14. lipnja 2012. u palači Akademije u Zagrebu ; uredio Jakša Barbić
9
Hrvatsko insolvencijsko pravo : okrugli stol održan 14. studenoga 2013. u palači Akademije u Zagrebu ; uredio Jakša Barbić
10
Hrvatsko ustavno sudovanje : de lege lata i de lege ferenda : okrugli stol održan 2. travnja 2009. u palači HAZU u Zagrebu ; uredio Jakša Barbić
11
Intelektualno vlasništvo i sveučilište : okrugli stol održan 23. svibnja 2013. u palači Akademije u Zagrebu ; uredio Jakša Barbić
12
Istine i zablude o reformi znanosti i visokog obrazovanja : okrugli stol održan 28. lipnja 2018. u palači Akademije u Zagrebu / uredio Jakša Barbić
13
Izazovi migracija i integracije za javnu upravu : okrugli stol održan 28. veljače 2019. u palači Akademije u Zagrebu / uredio Jakša Barbić
14
Izbori zastupnika u Hrvatski sabor i referendum : okrugli stol održan 4. veljače 2011. u palači Akademije u Zagrebu ; uredio Jakša Barbić
15
Javni bilježnici u europskom kontekstu : okrugli stol održan 23. siječnja 2019. u palači Akademije u Zagrebu povodom 25. obljetnice uvođenja javnobilježničke službe u Republici Hrvatskoj / uredio Jakša Barbić
16
Jezik u pravu : okrugli stol održan 8. svibnja 2013. u palači Akademije u Zagrebu ; uredio Jakša Barbić
17
Kaznenopravna zaštita okoliša : okrugli stol održan 1. ožujka 2017. u palači Akademije u Zagrebu ; uredio Jakša Barbić
18
Konstitucionalizacija demokratske politike : okrugli stol održan 18. prosinca 2013. u palači Akademije u Zagrebu ; uredio Arsen Bačić ; glavni urednik serije Jakša Barbić
19
Međunarodno privatno pravo - interakcija međunarodnih, europskih i domaćih propisa : okrugli stol održan 29. listopada 2019. u palači Akademije u Zagrebu / uredili Jakša Barbić, Hrvoje Sikirić
Međunarodno privatno pravo - interakcija međunarodnih, europskih i domaćih propisa : okrugli stol održan 29. listopada 2019. u palači Akademije u Zagrebu / uredili Jakša Barbić, Hrvoje Sikirić
20
Modernizacija hrvatskoga stvarnog prava : okrugli stol održan 25. travnja 2007. u palači HAZU u Zagrebu ; uredio [i predgovor napisao] Jakša Barbić
21
Nacionalni program suzbijanja korupcije : okrugli stol održan 10. ožujka 2006. u palači HAZU u Zagrebu ; uredio [i predgovor napisao] Jakša Barbić
22
Nova hrvatska lokalna i regionalna samouprava : okrugli stol održan 23. i 24. ožujka 2010. u palači HAZU u Zagrebu ; uredio Jakša Barbić
23
Nova upravno-teritorijalna organizacija Hrvatske : okrugli stol održan 6. ožujka 2015. u palači Akademije u Zagrebu ; uredio Jakša Barbić
24
Novi pravni režim za marine : konferencija održana 22. i 23. studenog 2018. u palači Akademije u Zagrebu / uredili Jakša Barbić, Adriana Vincenca Padovan, Vesna Skorupan Wolff
25