Zbirka propisa o lokalnoj samoupravi 1 : Švedska, Poljska, Švajcarska (kantoni Bern i Vo)
2
Zakon o porodici Čehoslovačke Socijalističke Republike : od 1964 godine
9
13
Zakoni o upravnom postupku Austrije, SAD, Mađarske i Španije
14
15
Ustav SAD od 1787 : sa Deklaracijom nezavisnosti
17
Propisi o maloletnicima. Velika Britanija ; prevela Jelena Vilus Sv. 2
25