Engleski zakon o lokalnoj samoupravi od 1933.
7
8
Građanski zakonik Narodne Republike Poljske : od 1964. godine
12
Građanski zakonik Čehoslovačke Socijalističke Republike : od 1964. godine
13
Građanski zakonik RSFSR : od 1964. godine ; predg. i prev. Jakov Radišić
15
Zakon o porodici Čehoslovačke Socijalističke Republike : od 1964 godine
16
Zbirka propisa o lokalnoj samoupravi 1 : Švedska, Poljska, Švajcarska (kantoni Bern i Vo)
18
Građanski zakonik Mađarske Narodne Republike : od 1959. godine
19
Zakoni o upravnom postupku Austrije, SAD, Mađarske i Španije
22
Ustav SAD od 1787 : sa Deklaracijom nezavisnosti
23