31
Zakoni o upravnom postupku Austrije, SAD, Mađarske i Španije
32
33
Zakon o porodici Čehoslovačke Socijalističke Republike : od 1964 godine
37
Zbirka propisa o lokalnoj samoupravi 1 : Švedska, Poljska, Švajcarska (kantoni Bern i Vo)
44