Engleski zakon o lokalnoj samoupravi od 1933.
2
Građanski zakonik Čehoslovačke Socijalističke Republike : od 1964. godine
3
Građanski zakonik Mađarske Narodne Republike : od 1959. godine
4
Građanski zakonik Narodne Republike Poljske : od 1964. godine
5
Građanski zakonik RSFSR : od 1964. godine ; predg. i prev. Jakov Radišić
7
Krivični zakonik Grčke : od 17 avgusta 1950 godine ; preveo Oto stanić
10
Krivični zakonik Luizijane : od 1942 godine
11
12
Propisi o maloletnicima. Velika Britanija ; prevela Jelena Vilus Sv. 2
21
Ustav SAD od 1787 : sa Deklaracijom nezavisnosti
29
31
Zakoni o upravnom postupku Austrije, SAD, Mađarske i Španije
32
33
Zakon o porodici Čehoslovačke Socijalističke Republike : od 1964 godine
37
Zbirka propisa o lokalnoj samoupravi 1 : Švedska, Poljska, Švajcarska (kantoni Bern i Vo)
44