Anketa o životu seljaka u 1953/54 god. : uputstvo za rad dopisnika / [priredio] Savezni zavod za statistiku i evidenciju
1
Koncepcije i definicije formiranja kapitala / [priredio] Savezni zavod za statistiku i evidenciju
3
Metodologija obračuna stočne proizvodnje / [priredio] Savezni zavod za statistiku
4
Metodologija za obračun narodnog dohotka u 1952 godini / [priredio] Savezni zavod za statistiku i evidenciju
5
Tablice sastava hrane : na osnovu tablice sastava hrane FAO / [priredio] Savezni zavod za statistiku i evidenciju
7