So bili štajerski prleki v 18. stoletju Hrvatje in kakšno vlogo je imel pri tem Varaždin?
So bili štajerski prleki v 18. stoletju Hrvatje in kakšno vlogo je imel pri tem Varaždin?
1
Isusovci i pavlini u Varaždinu: prosvjetni, vjerski i kulturni doprinos
Isusovci i pavlini u Varaždinu: prosvjetni, vjerski i kulturni doprinos
2
Šume i šumarstvo Varaždinskog kraja
Šume i šumarstvo Varaždinskog kraja
3
Varaždinska vojnopoštna postaja in poštarji v 16. stoletju
Varaždinska vojnopoštna postaja in poštarji v 16. stoletju
4
Od slobodnog kraljevskog grada do grada glazbe i 39. Varaždinskih baroknih večeri : Kronologija svih izvođača po godinama nastupa na Varaždinskim baroknim večerima od 1971. do 2008. godine
Od slobodnog kraljevskog grada do grada glazbe i 39. Varaždinskih baroknih večeri : Kronologija svih izvođača po godinama nastupa na Varaždinskim baroknim večerima od 1971. do 2008. godine
5
Povijesni prikaz požara u Varaždinu i neke važne naredbe za sprečavanje istih do 1864. godine
Povijesni prikaz požara u Varaždinu i neke važne naredbe za sprečavanje istih do 1864. godine
6
Cjeloživotno učenje kao strateška opcija grada Varaždina
Cjeloživotno učenje kao strateška opcija grada Varaždina
7
Tekstilna industrija, okosnica gospodarskog razvoja Varaždina : prikaz povijesnog razvoja, sadašnjeg stanja i perspektive tekstilne industrije na području Varaždina
Tekstilna industrija, okosnica gospodarskog razvoja Varaždina : prikaz povijesnog razvoja, sadašnjeg stanja i perspektive tekstilne industrije na području Varaždina
8
Vrhunci kazališta u Varaždinu u 20. stoljeću
Vrhunci kazališta u Varaždinu u 20. stoljeću
9
Prilozi poznavanju Varaždina kao središta Varaždinskog generalata
Prilozi poznavanju Varaždina kao središta Varaždinskog generalata
10
Jelačićev putopisac Kukuljević
Jelačićev putopisac Kukuljević
11
Planinarstvo u Varaždinu i Varaždinskoj županiji
Planinarstvo u Varaždinu i Varaždinskoj županiji
12
Graditeljska baština grada Varaždina
Graditeljska baština grada Varaždina
13
Nacrt za povjesnicu Varaždinskog novinstva (1848.-2009.)
Nacrt za povjesnicu Varaždinskog novinstva (1848.-2009.)
14
Zaboravljeni pjesnik Pero Magerl-Gotalovački u pismima Gustavu Krklecu
Zaboravljeni pjesnik Pero Magerl-Gotalovački u pismima Gustavu Krklecu
15
Reakcija Varaždinaca na ukinuće Varaždinske županije 1922. godine i posljedice tih promjena
Reakcija Varaždinaca na ukinuće Varaždinske županije 1922. godine i posljedice tih promjena
16
Povlastica Andrije II. Varaždinu iz 1209. godine : povijesno-diplomatička analiza
Povlastica Andrije II. Varaždinu iz 1209. godine : povijesno-diplomatička analiza
17
Najvažnija slikovna građa za proučavanje nekadašnjeg obrambenog sustava Varaždina
Najvažnija slikovna građa za proučavanje nekadašnjeg obrambenog sustava Varaždina
18
Industrijski razvoj grada Varaždina s osvrtom na tekstilnu i metalnu industriju
Industrijski razvoj grada Varaždina s osvrtom na tekstilnu i metalnu industriju
19
Sport u Varaždinu
Sport u Varaždinu
20
21
Reforma gradske uprave prema komisionalnom statutu grada Varaždina iz 1750. godine
Reforma gradske uprave prema komisionalnom statutu grada Varaždina iz 1750. godine
22
Odgoj u uršulinskim školama u Varaždinu utemeljen na odgojnim načelima Anđele Merici
Odgoj u uršulinskim školama u Varaždinu utemeljen na odgojnim načelima Anđele Merici
23
Varaždinska gradska vlast u 20. stoljeću
Varaždinska gradska vlast u 20. stoljeću
24
Značenje slobodne zone Varaždina za gospodarstvo županije i regije
Značenje slobodne zone Varaždina za gospodarstvo županije i regije
25
Zidne slike Ivana Krstitelja Rangera u kapeli Sv. Antuna Padovanskoga (1738.) u franjevačkoj crkvi u Varaždinu: ikonografija, hagiografija i liturgija
Zidne slike Ivana Krstitelja Rangera u kapeli Sv. Antuna Padovanskoga (1738.) u franjevačkoj crkvi u Varaždinu: ikonografija, hagiografija i liturgija
26
Tradicija visokoškolskog obrazovanja iz rudarstva, graditeljstva i inženjerstva okoliša
Tradicija visokoškolskog obrazovanja iz rudarstva, graditeljstva i inženjerstva okoliša
27
Lokalna ekonomska struktura i razvoj industrije u Varaždinu krajem 20. i početkom 21. stoljeća
Lokalna ekonomska struktura i razvoj industrije u Varaždinu krajem 20. i početkom 21. stoljeća
28
Promjene u prostornoj slici naseljenosti Varaždinske županije 1857.-2001. i centralitet Varaždina
Promjene u prostornoj slici naseljenosti Varaždinske županije 1857.-2001. i centralitet Varaždina
29
Ustroj i ratni put 7. gardijske motorizirane brigade
Ustroj i ratni put 7. gardijske motorizirane brigade "Pume" iz Varaždina
30