Milan Sachs
Milan Sachs
8
Paul Diels
Paul Diels
11
Josip Andreis
Josip Andreis
12
14
Ivo Maček
Ivo Maček
16
Erich Swoboda
Erich Swoboda
17
Francé Stelé
Francé Stelé
18
20
21