Personalizirana adjuvantna radioterapija raka dojke prema molekulskim podtipovima
Personalizirana adjuvantna radioterapija raka dojke prema molekulskim podtipovima
1
Personalizirani opseg kirurgije raka dojke prema molekulskim podtipovima - istine i kontroverze
Personalizirani opseg kirurgije raka dojke prema molekulskim podtipovima - istine i kontroverze
2
Personalizirano sustavno liječenje bolesnica s rakom dojke
Personalizirano sustavno liječenje bolesnica s rakom dojke
3
Heterogenost raka dojke i personalizirana medicina s aspekta molekularne biologije
Heterogenost raka dojke i personalizirana medicina s aspekta molekularne biologije
4
Uloga obiteljskog liječnika u palijativnoj skrbi o bolesnicama s uznapredovalim rakom dojke
Uloga obiteljskog liječnika u palijativnoj skrbi o bolesnicama s uznapredovalim rakom dojke
5
Indikacije za palijativnu radioterapiju u bolesnica s rakom dojke
Indikacije za palijativnu radioterapiju u bolesnica s rakom dojke
6
Palijativna kirurgija raka dojke - dileme o indikacijama za plastično-rekonstrukcijske operacije
Palijativna kirurgija raka dojke - dileme o indikacijama za plastično-rekonstrukcijske operacije
7
Etički aspekti palijativne medicine u liječenju bolesnica s rakom dojke
Etički aspekti palijativne medicine u liječenju bolesnica s rakom dojke
8
Uključivanje palijativne medicine u liječenje bolesnica s rakom dojke - kako dugo onkološko liječenje, a kada palijativna medicina?
Uključivanje palijativne medicine u liječenje bolesnica s rakom dojke - kako dugo onkološko liječenje, a kada palijativna medicina?
9
Što očekujemo od novih tehnologija u kirurgiji raka dojke?
Što očekujemo od novih tehnologija u kirurgiji raka dojke?
10
Uloga nanotehnologije u liječenju raka dojke
Uloga nanotehnologije u liječenju raka dojke
11
Nov pristup djelomičnom zračenju dojke u liječenju raka - prednosti i komplikacije
Nov pristup djelomičnom zračenju dojke u liječenju raka - prednosti i komplikacije
12
Kako liječiti rak muške dojke - je li rak muške dojke sličan raku ženske dojke ili je različit od njega?
Kako liječiti rak muške dojke - je li rak muške dojke sličan raku ženske dojke ili je različit od njega?
13
Hipoksija raka dojke - patogeneza i biološko-terapijske posljedice
Hipoksija raka dojke - patogeneza i biološko-terapijske posljedice
14
Kliničko značenje veličine tumora kod raka dojke
Kliničko značenje veličine tumora kod raka dojke
15
Koji su razlozi neprihvaćanja mamografskog probira ili nedolaska na kontrolne mamografske preglede?
Koji su razlozi neprihvaćanja mamografskog probira ili nedolaska na kontrolne mamografske preglede?
16
Uloga slikovnih metoda u probiru žena s povećanim rizikom za rak dojke
Uloga slikovnih metoda u probiru žena s povećanim rizikom za rak dojke
17
Čimbenici povećanog rizika za rak dojke, preventivna dijagnostika i strategija smanjenja rizika
Čimbenici povećanog rizika za rak dojke, preventivna dijagnostika i strategija smanjenja rizika
18