Andrija Kačić Miošić i povijest
Andrija Kačić Miošić i povijest
1
Andrija Kačić Miošić i književnost Makarskog primorja: prolegomena za jednu regionalnu književnu povijest
Andrija Kačić Miošić i književnost Makarskog primorja: prolegomena za jednu regionalnu književnu povijest
2
Talijanski izvori za pjesme o Kandijskom i Bečkom ratu u Kačićevu Razgovoru ugodnom
Talijanski izvori za pjesme o Kandijskom i Bečkom ratu u Kačićevu Razgovoru ugodnom
3
Andrija Kačić Miošić i narodna pjesma
Andrija Kačić Miošić i narodna pjesma
4
Nacionalni prostor u Razgovoru ugodnom naroda slovinskoga Andrije Kačića Miošića
Nacionalni prostor u Razgovoru ugodnom naroda slovinskoga Andrije Kačića Miošića
5
Što zapravo znači naslov Kačićeva glavnoga djela
Što zapravo znači naslov Kačićeva glavnoga djela
6
Andrija Kačić Miošić i početci nacionalnih preporoda južnoslavenskih naroda
Andrija Kačić Miošić i početci nacionalnih preporoda južnoslavenskih naroda
7
Gramatička norma u jeziku proznih dijelova Razgovora ugodnoga naroda slovinskoga Andrije Kačića Miošića
Gramatička norma u jeziku proznih dijelova Razgovora ugodnoga naroda slovinskoga Andrije Kačića Miošića
8
Razgovor ugodni naroda slovinskoga i nabožna književnost
Razgovor ugodni naroda slovinskoga i nabožna književnost
9
Ilirski ideologem u djelima Andrije Kačića Miošića
Ilirski ideologem u djelima Andrije Kačića Miošića
10
Hrvatski jezik 18. stoljeća i Andrija Kačić Miošić
Hrvatski jezik 18. stoljeća i Andrija Kačić Miošić
11
O jeziku A. Kačića Miošića
O jeziku A. Kačića Miošića
12
Pogled u jezik Kačićeva Razgovora
Pogled u jezik Kačićeva Razgovora
13
Motivi mletačko-osmanskih ratova u Kačićevu stvaralaštvu
Motivi mletačko-osmanskih ratova u Kačićevu stvaralaštvu
14
Historiografski diskurs i legitimacijske strategije u Kačićevu Razgovoru ugodnom naroda slovinskoga
Historiografski diskurs i legitimacijske strategije u Kačićevu Razgovoru ugodnom naroda slovinskoga
15
Junaci ratnih djelovanja Kačićeva Razgovora ugodnoga naroda slovinskoga
Junaci ratnih djelovanja Kačićeva Razgovora ugodnoga naroda slovinskoga
16
Orbinijevo Kraljevstvo Slavena - povijesna podloga Kačić Miošićeva Razgovora ugodnog naroda slovinskoga
Orbinijevo Kraljevstvo Slavena - povijesna podloga Kačić Miošićeva Razgovora ugodnog naroda slovinskoga
17
Mjestopisi u Kačićevu Razgovoru
Mjestopisi u Kačićevu Razgovoru
18
Prirodni i kulturni pejsaži Zaostroga - ambijenti u kojima je stvarao Andrija Kačić Miošić (1704. - 1760.)
Prirodni i kulturni pejsaži Zaostroga - ambijenti u kojima je stvarao Andrija Kačić Miošić (1704. - 1760.)
19
Kačićeva logika
Kačićeva logika
20
Dvostoljetna borba protiv Turaka u Pjesmarici fra Andrije Kačića Miošića : povijesno obzorje
Dvostoljetna borba protiv Turaka u Pjesmarici fra Andrije Kačića Miošića : povijesno obzorje
21
Hagiografija u djelima fra Andrije Kačića
Hagiografija u djelima fra Andrije Kačića
22
Miles christianus kroz povijest i u Kačićevu Razgovoru ugodnom
Miles christianus kroz povijest i u Kačićevu Razgovoru ugodnom
23
Andrija Kačić Miošić u najnovijim književnim povjesnicama
Andrija Kačić Miošić u najnovijim književnim povjesnicama
24
Andrija Kačić Miošić i novija hrvatska književnost
Andrija Kačić Miošić i novija hrvatska književnost
25
Recepcija Andrije Kačića Miošića u zadarskoj periodici na hrvatskom jeziku u 19. stoljeću
Recepcija Andrije Kačića Miošića u zadarskoj periodici na hrvatskom jeziku u 19. stoljeću
26
Augustinci u Zaostrogu
Augustinci u Zaostrogu
27
Uz Kačić Miošićevu pjesmu o Ivanu Kapistranu i njezinu prijevodu na engleski
Uz Kačić Miošićevu pjesmu o Ivanu Kapistranu i njezinu prijevodu na engleski
28
Predodžba djela Andrije Kačića Miošića u povijestima hrvatske književnosti
Predodžba djela Andrije Kačića Miošića u povijestima hrvatske književnosti
29
Fra Andrija Kačić Miošić u filateliji
Fra Andrija Kačić Miošić u filateliji
30