Iz ostavštine Krešimira Baranovića
Iz ostavštine Krešimira Baranovića
1
Krešimir Baranović (1894-1975)
Krešimir Baranović (1894-1975)
2
Uloga ilirske štampe u muzičkom životu Hrvatske od 1835. do 1849.
Uloga ilirske štampe u muzičkom životu Hrvatske od 1835. do 1849.
3
Hrvatska glazbena terminologija u
Hrvatska glazbena terminologija u "Rječniku" Fausta Vrančića (1595)
4
Začeci novije hrvatske muzike
Začeci novije hrvatske muzike
5
Anđeli s glazbalima na pokaznici zagrebačke katedrale iz 1406. godine
Anđeli s glazbalima na pokaznici zagrebačke katedrale iz 1406. godine
6
Neobjavljeni koncertni plakati i programi kao važna povijesna građa
Neobjavljeni koncertni plakati i programi kao važna povijesna građa
7
Dvanaesti kongres Internacionalnog muzikološkog društva
Dvanaesti kongres Internacionalnog muzikološkog društva
8
Drugi simpozij Internacionalnog muzikološkog društva
Drugi simpozij Internacionalnog muzikološkog društva
9
Informativni izvještaj o fondovima dvaju notnih arhiva u Hvaru (rujan 1975)
Informativni izvještaj o fondovima dvaju notnih arhiva u Hvaru (rujan 1975)
10
Muzikološki zavod u 1973, 1974. i 1975.
Muzikološki zavod u 1973, 1974. i 1975.
11
Impresivna kronika hrvatske glazbene kulture: Josip Andreis,
Impresivna kronika hrvatske glazbene kulture: Josip Andreis, "Povijest hrvatske glazbe"
12
Muzikološka izdanja Hrvatskog društva skladatelja
Muzikološka izdanja Hrvatskog društva skladatelja
13
"Music in Croatia"
14
"Music in Croatia" by Josip Andreis
15
Skladbe starih hrvatskih skladatelja 18. stoljeća iz Dubrovnika i Krka – za klavir
Skladbe starih hrvatskih skladatelja 18. stoljeća iz Dubrovnika i Krka – za klavir
16
Andreis, J.,
Andreis, J., "Music in Croatia"
17
Erich Schenk: Mozart (Sein Leben – Seine Welt)
Erich Schenk: Mozart (Sein Leben – Seine Welt)
18
Pothvat vrijedan pažnje:
Pothvat vrijedan pažnje: "Hrvatska stara glazba" i "Simfonije Luke Sorkočevića"
19
A Necessary Post-Scriptum about
A Necessary Post-Scriptum about "Music in Croatia"
20
Tilman Seebass:
Tilman Seebass: "Musikdarstellung und Psalterillustration im früheren Mittelalter"
21
Reinhold Hammerstein:
Reinhold Hammerstein: "Diabolus in musica"
22