A Necessary Post-Scriptum about
A Necessary Post-Scriptum about "Music in Croatia"
1
Tilman Seebass:
Tilman Seebass: "Musikdarstellung und Psalterillustration im früheren Mittelalter"
2
Reinhold Hammerstein:
Reinhold Hammerstein: "Diabolus in musica"
3
Erich Schenk: Mozart (Sein Leben – Seine Welt)
Erich Schenk: Mozart (Sein Leben – Seine Welt)
4
Pothvat vrijedan pažnje:
Pothvat vrijedan pažnje: "Hrvatska stara glazba" i "Simfonije Luke Sorkočevića"
5
Skladbe starih hrvatskih skladatelja 18. stoljeća iz Dubrovnika i Krka – za klavir
Skladbe starih hrvatskih skladatelja 18. stoljeća iz Dubrovnika i Krka – za klavir
6
Andreis, J.,
Andreis, J., "Music in Croatia"
7
"Music in Croatia"
8
"Music in Croatia" by Josip Andreis
9
Impresivna kronika hrvatske glazbene kulture: Josip Andreis,
Impresivna kronika hrvatske glazbene kulture: Josip Andreis, "Povijest hrvatske glazbe"
10
Muzikološka izdanja Hrvatskog društva skladatelja
Muzikološka izdanja Hrvatskog društva skladatelja
11
Informativni izvještaj o fondovima dvaju notnih arhiva u Hvaru (rujan 1975)
Informativni izvještaj o fondovima dvaju notnih arhiva u Hvaru (rujan 1975)
12
Muzikološki zavod u 1973, 1974. i 1975.
Muzikološki zavod u 1973, 1974. i 1975.
13
Dvanaesti kongres Internacionalnog muzikološkog društva
Dvanaesti kongres Internacionalnog muzikološkog društva
14
Drugi simpozij Internacionalnog muzikološkog društva
Drugi simpozij Internacionalnog muzikološkog društva
15
Anđeli s glazbalima na pokaznici zagrebačke katedrale iz 1406. godine
Anđeli s glazbalima na pokaznici zagrebačke katedrale iz 1406. godine
16
Neobjavljeni koncertni plakati i programi kao važna povijesna građa
Neobjavljeni koncertni plakati i programi kao važna povijesna građa
17
Uloga ilirske štampe u muzičkom životu Hrvatske od 1835. do 1849.
Uloga ilirske štampe u muzičkom životu Hrvatske od 1835. do 1849.
18
Hrvatska glazbena terminologija u
Hrvatska glazbena terminologija u "Rječniku" Fausta Vrančića (1595)
19
Začeci novije hrvatske muzike
Začeci novije hrvatske muzike
20
Iz ostavštine Krešimira Baranovića
Iz ostavštine Krešimira Baranovića
21
Krešimir Baranović (1894-1975)
Krešimir Baranović (1894-1975)
22