3
Retrospektivna izložba M. Tartaglia : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Retrospektivna izložba M. Tartaglia : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
6
7
Zbirka Holderovih crteža i slika u Sarajevu : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Zbirka Holderovih crteža i slika u Sarajevu : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
8
Kopija madridske slike
Kopija madridske slike "la Perla" u Splitskoj galeriji : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
9
Prilog rješavanja problematike arhitektonskih zahvata unutar historijskih galerija : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Prilog rješavanja problematike arhitektonskih zahvata unutar historijskih galerija : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
10
Arhivi u kamenu : Muslimanske grobne nekropole na Kovačima i Alifakovcu u Sarajevu : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Arhivi u kamenu : Muslimanske grobne nekropole na Kovačima i Alifakovcu u Sarajevu : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
11
Arhivske vijesti o nekim kulturnim spomenicima Barbana i Raklja : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Arhivske vijesti o nekim kulturnim spomenicima Barbana i Raklja : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
12