Aspergilomi sfenoidnog sinusa kod bolesnika liječenih kirurški zbog adenoma hipofize
Aspergilomi sfenoidnog sinusa kod bolesnika liječenih kirurški zbog adenoma hipofize
1
Endoskopski transsfenoidni pristup tumorima središnje lubanjske osnovice
Endoskopski transsfenoidni pristup tumorima središnje lubanjske osnovice
2
Epidemiološka i klinička važnost nefunkcionalnih ekspanzivnih procesa selarne regije
Epidemiološka i klinička važnost nefunkcionalnih ekspanzivnih procesa selarne regije
3
Hipopituitarizam i nadomjesno liječenje
Hipopituitarizam i nadomjesno liječenje
4
Klinički tijek nefunkcionalnih adenoma hipofize
Klinički tijek nefunkcionalnih adenoma hipofize
5
Kongenitalni hipopituitarizam
Kongenitalni hipopituitarizam
6
Kraniofaringeomi
Kraniofaringeomi
7
Mikrokirurško liječenje nefunkcionalnih ekspanzivnih procesa selarne regije
Mikrokirurško liječenje nefunkcionalnih ekspanzivnih procesa selarne regije
8
Nefunkcionalni ekspanzivni procesi selarne i supraselarne regije u djece
Nefunkcionalni ekspanzivni procesi selarne i supraselarne regije u djece
9
Neurokirurški principi liječenja meningeoma selarne i paraselarne regije
Neurokirurški principi liječenja meningeoma selarne i paraselarne regije
10
Neurooftalmološki pristup procesima selarne regije
Neurooftalmološki pristup procesima selarne regije
11
Patohistološka dijagnoza ekspanzivnih nefunkcionalnih procesa u selarnoj regiji
Patohistološka dijagnoza ekspanzivnih nefunkcionalnih procesa u selarnoj regiji
12
Predoperativni, perioperativni i postoperativni pristup procesima u selarnoj regiji
Predoperativni, perioperativni i postoperativni pristup procesima u selarnoj regiji
13
Radiokirurško liječenje nefunkcionalnih ekspanzivnih procesa selarne regije
Radiokirurško liječenje nefunkcionalnih ekspanzivnih procesa selarne regije
14
Radiološke osobine nefunkcionalnih ekspanzivnih procesa u selarnoj regiji
Radiološke osobine nefunkcionalnih ekspanzivnih procesa u selarnoj regiji
15
Upalni procesi selarne regije
Upalni procesi selarne regije
16