A horvát-magyar együttélés fordulópontjai. Intézmények, társadalom, gazdaság, kultúra / Prekretnice u suživotu Hrvata i Mađara. Ustanove, društvo, gospodarstvo i kultura, ur. Pál Fodor - Dinko Šokčević - Jasna Turkalj - Damir Karbić, Institut za povijesne znanosti Istraživačkog centra za humanističke znanosti Mađarske akademije znanosti - Hrvatski institut za povijest, Budapest 2015. : [prikaz]
A horvát-magyar együttélés fordulópontjai. Intézmények, társadalom, gazdaság, kultúra / Prekretnice u suživotu Hrvata i Mađara. Ustanove, društvo, gospodarstvo i kultura, ur. Pál Fodor - Dinko Šokčević - Jasna Turkalj - Damir Karbić, Institut za povijesne znanosti Istraživačkog centra za humanističke znanosti Mađarske akademije znanosti - Hrvatski institut za povijest, Budapest 2015. : [prikaz]
1
Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, sv. 54, br. 1-2, Dubrovnik 2016. : [prikaz]
Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, sv. 54, br. 1-2, Dubrovnik 2016. : [prikaz]
2
Bitka za Sinj 1715. godine
Bitka za Sinj 1715. godine
3
Bonmatej iz Verone (1449.-1451.). Bonmatteo da Verona (1449-1451), prir. Ante Birin, Šibenski bilježnici. Notai di Sibenico, Biblioteka Hrvatska povjesnica. Građa IV/13, Zagreb 2016. : [prikaz]
Bonmatej iz Verone (1449.-1451.). Bonmatteo da Verona (1449-1451), prir. Ante Birin, Šibenski bilježnici. Notai di Sibenico, Biblioteka Hrvatska povjesnica. Građa IV/13, Zagreb 2016. : [prikaz]
4
Croatica Christiana periodica. Časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, god. 39, br. 75 - br. 76, Zagreb 2015. : [prikaz]
Croatica Christiana periodica. Časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, god. 39, br. 75 - br. 76, Zagreb 2015. : [prikaz]
5
Historijski zbornik, god. 68, br. 1 - br. 2, Zagreb 2015. : [prikaz]
Historijski zbornik, god. 68, br. 1 - br. 2, Zagreb 2015. : [prikaz]
6
Hrvatskoglagoljski notarijat otoka Krka, Notari Dubašnice, sv. 1, Treći notarski protokol Jura Sormilića (1726-1743), prir. Tomislava Bošnjak Botica - Ivan Botica - Tomislav Galović, Hrvatski državni arhiv - Staroslavenski institut - Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Povijesno društvo otoka Krka, Zagreb 2016. : [prikaz]
Hrvatskoglagoljski notarijat otoka Krka, Notari Dubašnice, sv. 1, Treći notarski protokol Jura Sormilića (1726-1743), prir. Tomislava Bošnjak Botica - Ivan Botica - Tomislav Galović, Hrvatski državni arhiv - Staroslavenski institut - Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Povijesno društvo otoka Krka, Zagreb 2016. : [prikaz]
7
Ivan Božilov (1940.-2016.) : [in memoriam]
Ivan Božilov (1940.-2016.) : [in memoriam]
8
Josip Celić, Stanovništvo grada Paga za francuske uprave po anagrafu iz 1810. godine, Matica hrvatska - Ogranak Pag, Pag 2016. : [prikaz]
Josip Celić, Stanovništvo grada Paga za francuske uprave po anagrafu iz 1810. godine, Matica hrvatska - Ogranak Pag, Pag 2016. : [prikaz]
9
Katherine Harvey, Episcopal Appointments in England, c. 1214-1344: From
Episcopal Election to Papal Provision, Ashgate, Farnham 2014. : [prikaz]
Katherine Harvey, Episcopal Appointments in England, c. 1214-1344: From Episcopal Election to Papal Provision, Ashgate, Farnham 2014. : [prikaz]
10
Korespondencija između Josipa Jurja Strossmayera i Ivana Kostrenčića u Arhivu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Korespondencija između Josipa Jurja Strossmayera i Ivana Kostrenčića u Arhivu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
11
Kraljevinska prava, kraljevinska elita: primjer protonara Jurja Plemića (1690.-1713.)
Kraljevinska prava, kraljevinska elita: primjer protonara Jurja Plemića (1690.-1713.)
12
Kristijan Juran, Stari i novi stanovnici Šibenika i njegovih predgrađa u drugoj polovici 17. i početkom 18. stoljeća, Državni arhiv u Šibeniku, Šibenik 2016. : [prikaz]
Kristijan Juran, Stari i novi stanovnici Šibenika i njegovih predgrađa u drugoj polovici 17. i početkom 18. stoljeća, Državni arhiv u Šibeniku, Šibenik 2016. : [prikaz]
13
"Kuća Zrinskih nije nikad bila istinski dom obitelji Erdődy". Poglavlja iz odnosa obitelji Zrinskih i Erdődy u ranom novom vijeku
14
Marijan Šabić - Marcel Černý, Matija Mesić i češki i slovački suvremenici (pisma 1846.-1875.), Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje; Ústav pro českou literaturu Akademie věd Češké republiky v. v. i., Slavonski Brod - Prag 2016. : [prikaz]
Marijan Šabić - Marcel Černý, Matija Mesić i češki i slovački suvremenici (pisma 1846.-1875.), Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje; Ústav pro českou literaturu Akademie věd Češké republiky v. v. i., Slavonski Brod - Prag 2016. : [prikaz]
15
Medieval Buda in Context, ur. Balázs Nagy - Martin Rady - Katalin Szende - András Vadas, Brill, Leiden - Boston 2016. : [prikaz]
Medieval Buda in Context, ur. Balázs Nagy - Martin Rady - Katalin Szende - András Vadas, Brill, Leiden - Boston 2016. : [prikaz]
16
Mirjana Polić Bobić - Mijo Korade, Paragvajska pisma, Matica hrvatska, Zagreb 2015. : [prikaz]
Mirjana Polić Bobić - Mijo Korade, Paragvajska pisma, Matica hrvatska, Zagreb 2015. : [prikaz]
17
Mladohrvatski pokret do odvajanja od Starčevićeve Hrvatske stranke prava 1910. godine
Mladohrvatski pokret do odvajanja od Starčevićeve Hrvatske stranke prava 1910. godine
18
Nikola Cik, Ekohistorija Đurđevca i Virja u drugoj polovini 18. stoljeća, Meridijani - Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju - Ogranak Matice hrvatske u Đurđevcu, Đurđevec 2016. : [prikaz]
Nikola Cik, Ekohistorija Đurđevca i Virja u drugoj polovini 18. stoljeća, Meridijani - Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju - Ogranak Matice hrvatske u Đurđevcu, Đurđevec 2016. : [prikaz]
19
Norbert C. Tóth - Richárd Horváth - Tibor Neumann - Tamás Pálosfalvi, Magyarország világi archontológiája 1458-1526.1. Főpapok és bárók [Svjetovna arhontologija Ugarske 1458.-1526.1. Prelati i baruni], Magyar történelmi emlékek - Adáttarak, Budapest 2016. : [prikaz]
Norbert C. Tóth - Richárd Horváth - Tibor Neumann - Tamás Pálosfalvi, Magyarország világi archontológiája 1458-1526.1. Főpapok és bárók [Svjetovna arhontologija Ugarske 1458.-1526.1. Prelati i baruni], Magyar történelmi emlékek - Adáttarak, Budapest 2016. : [prikaz]
20
Nova zraka u europskom svjetlu. Hrvatske zemlje u ranome srednjem vijeku (oko 550 - oko 1150), ur. Zrinka Nikolić Jakus, Povijest Hrvata, sv. 1, gl. ur. Zoran Ladić, Matica hrvatska, Zagreb 2015., : [prikaz]
Nova zraka u europskom svjetlu. Hrvatske zemlje u ranome srednjem vijeku (oko 550 - oko 1150), ur. Zrinka Nikolić Jakus, Povijest Hrvata, sv. 1, gl. ur. Zoran Ladić, Matica hrvatska, Zagreb 2015., : [prikaz]
21
Osobni predmeti vojnih zapovjednika na pomorskom pohodu. Primjer materijalnih predmeta šibenskih patricija ser Tome Tomaševića i ser Šimuna Tavelića na križarskom pohodu 1463. godine
Osobni predmeti vojnih zapovjednika na pomorskom pohodu. Primjer materijalnih predmeta šibenskih patricija ser Tome Tomaševića i ser Šimuna Tavelića na križarskom pohodu 1463. godine
22
Povijesni prilozi, god. 34, br. 48 - br. 49, Zagreb 2015. : [prikaz]
Povijesni prilozi, god. 34, br. 48 - br. 49, Zagreb 2015. : [prikaz]
23
Prilog proučavanju britansko-osmanskih odnosa: ambasada Edwarda Wortleyja Montagua (1716.-1718.)
Prilog proučavanju britansko-osmanskih odnosa: ambasada Edwarda Wortleyja Montagua (1716.-1718.)
24
Prilog proučavanju gospodarstva i prehrambenih navika u Turopolju u 13. stoljeću - životinjski ostaci s nalazišta Kobilić 1
Prilog proučavanju gospodarstva i prehrambenih navika u Turopolju u 13. stoljeću - životinjski ostaci s nalazišta Kobilić 1
25
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 57, Zagreb - Zadar 2015. : [prikaz]
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 57, Zagreb - Zadar 2015. : [prikaz]
26
Ritual Deditio na reljefu hrvatskoga vladara
Ritual Deditio na reljefu hrvatskoga vladara
27
Scrinia Slavonica. Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, sv. 15, Slavonski Brod 2015 : [prikaz]
Scrinia Slavonica. Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, sv. 15, Slavonski Brod 2015 : [prikaz]
28
Slaven Bertoša, Barban i mletački Loredani: život u pokretu, ljudi i događaji, Katedra Čakavskog sabora Pazin - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - Državni arhiv u Pazinu - Općina Barban, Pazin - Barban - Pula 2015. : [prikaz]
Slaven Bertoša, Barban i mletački Loredani: život u pokretu, ljudi i događaji, Katedra Čakavskog sabora Pazin - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - Državni arhiv u Pazinu - Općina Barban, Pazin - Barban - Pula 2015. : [prikaz]
29
Splitski evangelijar. Evangeliarium Spalatense, prir. Mirjana Matijević Sokol, Književni krug - Nadbiskupija splitsko-makarska, Split 2016. : [prikaz]
Splitski evangelijar. Evangeliarium Spalatense, prir. Mirjana Matijević Sokol, Književni krug - Nadbiskupija splitsko-makarska, Split 2016. : [prikaz]
30