Akut u jugozapadnim istarskim govorima
Akut u jugozapadnim istarskim govorima
1
Čakavsko i kajkavsko u donjosutlanskoj akcentuaciji : (na primjeru govora Drinja)
Čakavsko i kajkavsko u donjosutlanskoj akcentuaciji : (na primjeru govora Drinja)
2
Danjašnji jezični sustavi na križevačko-podravskom dijalekatnom području
Danjašnji jezični sustavi na križevačko-podravskom dijalekatnom području
3
Govor Janjevaca doseljenih u Zagreb migracijama devedesetih godina 20. stoljeća
Govor Janjevaca doseljenih u Zagreb migracijama devedesetih godina 20. stoljeća
4
Govor Pitava od Hraste do danas
Govor Pitava od Hraste do danas
5
Hrastini prilozi o otočnim govorima sjevernoga Hrvatskoga primorja
Hrastini prilozi o otočnim govorima sjevernoga Hrvatskoga primorja
6
Hrvatski dijalektološki zbornik 14, Zagreb, HAZU, 2008 : [prikaz]
Hrvatski dijalektološki zbornik 14, Zagreb, HAZU, 2008 : [prikaz]
7
Iliri i Sloveni, a ne više Skjavoni: hrvatski govori u službi italijanskog Risorđimenta
Iliri i Sloveni, a ne više Skjavoni: hrvatski govori u službi italijanskog Risorđimenta
8
Jugozapadni istarski ili štakavsko-čakavski dijalekt u svjetlu Hrastina istraživanja
Jugozapadni istarski ili štakavsko-čakavski dijalekt u svjetlu Hrastina istraživanja
9
Mate Hraste o dijalektološkim istraživanjima
Mate Hraste o dijalektološkim istraživanjima
10
Mate Hraste o kajkavštini
Mate Hraste o kajkavštini
11
Moj profesor Mate Hraste
Moj profesor Mate Hraste
12
Neke osobitosti santovačkoga šokačkog govora
Neke osobitosti santovačkoga šokačkog govora
13
Obiteljski nadimki u gradišćanskohrvatskom na primjeru sela Vulkaprodrštofa
Obiteljski nadimki u gradišćanskohrvatskom na primjeru sela Vulkaprodrštofa
14
Općeslavenski lingvistički atlas : refleksi jora i jera, Zagreb, HAZU, 2006 (2007) : [prikaz]
Općeslavenski lingvistički atlas : refleksi jora i jera, Zagreb, HAZU, 2006 (2007) : [prikaz]
15
Općeslavenski lingvistički atlas : refleksi jora i jera, Zagreb, HAZU, 2006 (2007) : [prikaz]
Općeslavenski lingvistički atlas : refleksi jora i jera, Zagreb, HAZU, 2006 (2007) : [prikaz]
16
Rapska akcentuacija nakon Osobina rapske akcentuacije Mate Hraste iz 1955. godine
Rapska akcentuacija nakon Osobina rapske akcentuacije Mate Hraste iz 1955. godine
17
Riječ akademika Milana Moguša, predsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na otvorenju XI. znanstvenoga skupa o hrvatskim dijalektima 15. - 17. svibnja 2008. u Zagrebu
Riječ akademika Milana Moguša, predsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na otvorenju XI. znanstvenoga skupa o hrvatskim dijalektima 15. - 17. svibnja 2008. u Zagrebu
18
Riječ akademika Petra Šimunovića, tajnika Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na zatvaranju XI. znanstvenoga skupa o hrvatskim dijalektima 15. - 17. svibnja 2008. u Zagrebu
Riječ akademika Petra Šimunovića, tajnika Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na zatvaranju XI. znanstvenoga skupa o hrvatskim dijalektima 15. - 17. svibnja 2008. u Zagrebu
19
Seobe i jezična starina : nekoliko bilježaka
Seobe i jezična starina : nekoliko bilježaka
20
Tri dijalekta triju narječja kao najizrazitiji primjeri migracija u hrvatskom jeziku.
Tri dijalekta triju narječja kao najizrazitiji primjeri migracija u hrvatskom jeziku.
21
Ukrains'ko-horvats'ki paraleli na kartah Zagal'noslov'jans'kogo lingvističnogo atlasi
Ukrains'ko-horvats'ki paraleli na kartah Zagal'noslov'jans'kogo lingvističnogo atlasi
22
Utjecaj migracija na novoštokavske ijekavske govore u Neretvanskoj krajini i Donjoj Hercegovini
Utjecaj migracija na novoštokavske ijekavske govore u Neretvanskoj krajini i Donjoj Hercegovini
23
Utjecaj štokavskih doseljenika na istočni dio međimurskoga dijalekta
Utjecaj štokavskih doseljenika na istočni dio međimurskoga dijalekta
24