Prikaz koridora koji obilaze područja Hrvatske i Bosne i Hercegovine
Prikaz koridora koji obilaze područja Hrvatske i Bosne i Hercegovine
1
Položaj Hrvatske u mreži devet glavnih europskih koridora
Položaj Hrvatske u mreži devet glavnih europskih koridora
2
Pretpostavke i perspektive poljoprivredne proizvodnje u delti Neretve
Pretpostavke i perspektive poljoprivredne proizvodnje u delti Neretve
3
Značenje i status te perspektive prehrambene industrije u Republici Hrvatskoj nakon ulaska u Europsku uniju
Značenje i status te perspektive prehrambene industrije u Republici Hrvatskoj nakon ulaska u Europsku uniju
4
B.E.P.O. Neretva - program gospodarskog razvoja
B.E.P.O. Neretva - program gospodarskog razvoja
5
Vrednovanje prirodnih resursa za razvoj poljoprivrede donje Neretve
Vrednovanje prirodnih resursa za razvoj poljoprivrede donje Neretve
6
Međusobni utjecaj koridora Vc i Jadransko-jonskog koridora i njihova važnost u prometnom povezivanju srednjeg Jadrana i Podunavlja
Međusobni utjecaj koridora Vc i Jadransko-jonskog koridora i njihova važnost u prometnom povezivanju srednjeg Jadrana i Podunavlja
7
Multimodalni prometni koridor Ploče - Vukovar
Multimodalni prometni koridor Ploče - Vukovar
8
Potencijali razvoja zračnog prometa u okruženju Luke Ploče
Potencijali razvoja zračnog prometa u okruženju Luke Ploče
9
Društveni kontekst pripreme i realizacije projekta B.E.P.O. Neretva - prethodna pitanja za pripremu istraživanja stavova i mišljenja lokalnog stanovništva Hercegovine i Dalmacije
Društveni kontekst pripreme i realizacije projekta B.E.P.O. Neretva - prethodna pitanja za pripremu istraživanja stavova i mišljenja lokalnog stanovništva Hercegovine i Dalmacije
10
Prometna infrastruktura koridora Vc u funkciji proširenja gravitacijske zone Luke Ploče
Prometna infrastruktura koridora Vc u funkciji proširenja gravitacijske zone Luke Ploče
11
Pravni okvir za realizaciju B.E.P.O. projekta
Pravni okvir za realizaciju B.E.P.O. projekta
12
Značenje višenamjenskog kanala Dunav - Sava za povezivanje Hrvatske s europskim plovnim putovima
Značenje višenamjenskog kanala Dunav - Sava za povezivanje Hrvatske s europskim plovnim putovima
13
Prometno-prostorna interakcija regionalnog razvoja.
Prometno-prostorna interakcija regionalnog razvoja.
14
Perspektive prometnog razvoja Luke Ploče uvjetovane izgradnjom terminala za rasute terete
Perspektive prometnog razvoja Luke Ploče uvjetovane izgradnjom terminala za rasute terete
15
Prilog opravdanosti izgradnje kontejnerskog terminala u Luci Brčko kao dijela intermodalnoga logističkoga koridora Ploče - Mostar - Sarajevo - Vukovar (srednji Jadran - Podunavlje)
Prilog opravdanosti izgradnje kontejnerskog terminala u Luci Brčko kao dijela intermodalnoga logističkoga koridora Ploče - Mostar - Sarajevo - Vukovar (srednji Jadran - Podunavlje)
16
Regulatorni aspekti tranzita između EU i non-EU područja
Regulatorni aspekti tranzita između EU i non-EU područja
17
Kosovo - Infrastructure projects financed by the European Union
Kosovo - Infrastructure projects financed by the European Union
18
Prometno povezivanje Bosne i Hercegovine u kontekstu uspostave intermodalnih prometnih koridora
Prometno povezivanje Bosne i Hercegovine u kontekstu uspostave intermodalnih prometnih koridora
19
Organization of multimodal transport as a promotor of economic development
Organization of multimodal transport as a promotor of economic development
20
Analysis of bottlenecks related to Port of Ploče and its Bosnian link
Analysis of bottlenecks related to Port of Ploče and its Bosnian link
21
Koridor Jadran - Podunavlje u kontekstu intermodalnog sustava Jadran - Baltik - Crno more
Koridor Jadran - Podunavlje u kontekstu intermodalnog sustava Jadran - Baltik - Crno more
22