Za godinu 1898. Sv. 13 : Ljetopis
15
Za godinu 1934/35. Sv. 48 : Ljetopis
20
Međunarodna muzikološka konferencija Srednjoeuropski konteksti barokne glazbe, Bratislava, 23.-25. 3. 1994.
Međunarodna muzikološka konferencija Srednjoeuropski konteksti barokne glazbe, Bratislava, 23.-25. 3. 1994.
30