Povratak
Sv. 17 (2018) / glavni i odgovorni urednik Miroslav Bertoša
#NaslovAutorstvoPredmetniceStr. od-do
#NaslovAutorstvoPredmetniceStr. od-do
1.Dva nepoznata inventara...Medved, Marko 1 – 16
2.Dva nepoznata inventara riječkoga augustinskog samostana sv. Jeronima iz 16. stoljećaMedved, Marko Augustinci
27-789.4 – Augustinci
9 – 21
3.Fijumanski na tanjuru. Etimološka i leksikološka analiza fijumanskoga kulinarskog nazivljaSpicijarić Paškvan, Nina Talijanski jezik: leksikologija • Talijanski jezik: dijalektologija––Rijeka • Hrana
641 – Hrana • 811.131.1'28 – Talijanski jezik: dijalektologija • 811.131.1'373 – Talijanski jezik: leksikologija
53 – 75
4.Inventar pokretnih dobara augustinskog samostana sv. Jeronima u Rijeci iz 1523. godineKosanović, Ozren Samostani
726.7 – Samostani
23 – 33
5.Transkripcija poreške Liber iurium episcopalium I izpod peresa Mirka Zjačića: kritični komentarJenko Kovačić, Ana Zjačić, Mirko (1912-1977)
Crkveno pravo––Poreč
(497.5Poreč) – Poreč • 348 – Crkveno pravo
35 – 51
6.Nikola Čolak, Regesti Marittimi Croati / Hrvatski pomorski regesti, sv. III., a cura di / uredila Zrinka Podhraški Čizmek, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, Split, 2017.Bertoša, Slaven (1967-) Pomorstvo––Hrvatska
656.6 – Pomorstvo
79 – 81
7.Anton Bozanić, Tomislav Galović, Igor Žic, Krčka kulturna baština, Rijeka: Glosa, 2018.Cesarik, Nikola Kulturna baština––Krk
Kulturna baština
82 – 86
8.Zbornik Kastavštine, knjiga XXI., Grad Kastav, Kastav, 2017Roknić Bežanić, Andrea Čitaonice––Kastav
(497.5Kastav) – Kastav • 027.9 – Čitaonice
87 – 92
9.Marko Jelenić, Kanfanar 1811. – 1825. Demografska kretanja i svakodnevica u životu jedne župe, Udruga Dvegrajci, Općina Kanfanar, Kanfanar, 2017.Polić, Maja Demografija
314 – Demografija
93 – 95
10.Mate Krizman, Istra od talijanske okupacije 1918. do Londonskog memoranduma 1954., Matica hrvatska Pazin, Pazin, 2018.Radošević, Milan Povijest Istre
94(497.571) – Povijest Istre
96 – 99
11.Robert Matijašić, U sjeni okružen svjetlom. Dr. Ivan Matijašić – život i djelo (1916. – 2001.), Pazin, Katedra Čakavskog sabora Pazin, 2016.Zekić, Jasenko Matijašić, Ivan
Liječnici • Biografske studije
61-05 – Liječnici • 929 – Biografske studije
100 – 103
12.Mirjana Sanader, Domagoj Tončinić, Zrinka Šimić-Kanaet, Sanja Ivčević, Zrinka Buljević, Tomislav Šeparović, Ina Miloglav, Tilurium IV. Arheološka istraživanja 2007. – 2010. godine, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za arheologiju, FF Press, 2017.Cesarik, Nikola Arheologija
902/904 – Arheologija
104 – 107