Povratak
Varaždin i sjeverna Hrvatska u desetljeću nakon Velikog rata : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Varaždinu 9. studenoga 2018. godine / [urednici Stjepan Damjanović, Vladimir Huzjan]
#NaslovAutorstvoPredmetniceStr. od-do
#NaslovAutorstvoPredmetniceStr. od-do
1.Hrvatska u prvim godinama nakon “Velikog rata” u očima Milana Rojca / Mario JarebJareb, Mario Rojc, Milan
Povijest Varaždina ; History of Varaždin
94(497.5Varaždin) – Povijest Varaždina
11 – 26
2.Varaždin u desetljeću nakon Velikog rata – pokušaj sinteze / Vladimir HuzjanHuzjan, Vladimir Povijest Varaždina ; History of Varaždin
94(497.5Varaždin) – Povijest Varaždina
27 – 38
3.Planovi za regulaciju južnog dijela Trga bana Jelačića u Varaždinu i izgradnja tkaonice Artura Kadeřaveka 1922. godine / Višnja BurekBurek, Višnja Urbanizam ; Physical planning • Trgovi ; Squares • Tkanje ; Weaving • Tkalačka proizvodnja ; Weaving manufacture
711 – Urbanizam • 711.61 – Trgovi • 746.1 – Tkanje
39 – 68
4.Doprinos varaždinskih građanskih društava kulturnome životu Varaždina od 1918. do 1929. godine / Ana ŠkriljevečkiŠkriljevečki, Ana Kulturna povijest ; Cultural history––Varaždin • Društva ; Federationa, alliances of organizations
061.25 – Društva • 930.85 – Kulturna povijest
69 – 96
5.Povijesno-umjetničke teme Varaždinskih pučko-prosvjetnih predavanja (1917.-1941.) / Ana KaniškiKaniški, Ana 97 – 129
6.Osnutak i djelovanje Radnih jedinica varaždinske Gimnazije / Siniša HorvatHorvat, Siniša Gimnazije ; Schools leading to full matriculation––Varaždin
(497.5Varaždin) – Varaždin • 373.54 – Gimnazije
131 – 145
7.Građa o agrarnoj reformi iz Kartografske zbirke Gradskog muzeja Varaždin. Agrarna reforma 1919. – 1931. / Nataša Mihinjač, Spomenka TežakMihinjač, Nataša
Težak, Spomenka
Gradski muzej(Varaždin)
Kartografske zbirke ; Collections of cartographical materials
026:912 – Kartografske zbirke
147 – 169
8.Stanje Uršulinske škole u Varaždinu između 1918. i 1929. godine / Klaudija ĐuranĐuran, Klaudija Uršulinke ; Ursulines––Varaždin
(497.5Varaždin) – Varaždin • 27-789.45 – Uršulinke
171 – 199
9.Prilike u kotaru Ludbreg u poratnim godinama (1918.-1925.) / Milivoj DretarDretar, Milivoj 201 – 225
10.Obilježja prosvjetne politike za vrijeme parlamentarizma (1918.–1929.) na području Hrvatskog zagorja / Suzana JagićJagić, Suzana Obrazovna politika ; Educational policy––Hrvatsko zagorje
(497.522) – Hrvatsko zagorje • 37.014.5 – Obrazovna politika
227 – 259
11.Oslobođenje Međimurja 1918. u sjećanju hrvatskih domobrana / Janko KalšanKalšan, Janko 261 – 280
12.Antiratno raspoloženje u hrvatskoj književnosti pod dojmom Prvoga svjetskog rata / Denis PeričićPeričić, Denis Hrvatska književnost: studije i kritike ; Croatian literature: study and criticism
821.163.42.09 – Hrvatska književnost: studije i kritike
281 – 290
13.Izvori za proučavanje gospodarskih prilika u Međimurju (1918.–1929.) / Jasna PožganPožgan, Jasna 291 – 312
14.Prilike u školstvu u Čakovcu (1919.–1929.) / Ivana PuzakPuzak, Ivana Školstvo ; School organization––Čakovec
(497.5Čakovec) – Čakovec • 371 – Školstvo
313 – 346