Povratak
Knj. 5(1868)=knj. 5
#NaslovAutorstvoPredmetStr. od-do
#NaslovAutorstvoPredmetStr. od-do
1.O razvoju pravnih idea u obće i napose u području prava kaznenoga / P. MuhićAutor : Muhić, Pavao 343 – Kazneno pravo. Kaznena djela • 34(091) – Pravna povijest
2.O kamenom uglju i ugljičnoj kiselini / Lj. VukotinovićAutor : Vukotinović, Ljudevit 551.1/.4 – Geologija • 553.94 – Ugljen: depoziti
3.Ob odnošajih dubrovačke sa mletačkom repulikom tja do g. 1358 / S. LjubićAutor : Ljubić, Šime (1822–1896) Dubrovačka Republika • Mletačka Republika
94(497.5) – Hrvatska povijest
4.Glavnije crte obiteljskoga pisanoga prava u starom Dubrovniku / V. BogišićAutor : Bogišić, Baltazar 34(091) – Pravna povijest • 347.6 – Obiteljsko pravo
5.Nekoliko novih izvora za historiju južnih Slovena / V. MakuševAutor : Makušev, Vikentij Vasil'evič 94(=16) – Povijest Slavena
6.O prienosu tiela sv. Luke u Smederovo / I. RuvaracAutor : Ruvarac, Ilarion Luka, sveti
27-36 – Sveci
7.Svečana sjednica Jugoslavenske akdemije znanosti i umjetnosti 29. listopada 1868. : (1. Besjeda predsjednikova; 2. Izvještaj tajnikov; 3. Izvod iz rasprave dr. J. Subotića dramatičkoj umjetnosti i svjetsko-historijskom životu naroda)Suradnik : Subotić, Jovan Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti(Zagreb)
792.09 – Kazališne predstave
8.Arkiv za povjestnicu jugoslavensku. Uredio Ivan Kukuljević Sakcinski. U Zagrebu 1868., knj. IX : [književna obznana] / F. RačkiAutor : Rački, Franjo (1828-1894) 93/94::050 – Povijesni časopisi (tema)
9.Novija djela Miklošićeva : [književna obznana] / V. JagićAutor : Jagić, Vatroslav Miklošič, Franc
81 • 81-05 – Lingvisti
10.Cyrille et Méthode. Étude historique sur la conversion des Slaves au Christianisme; Par Louis Leger. Paris, 1868 : [književna obznana] / F. RačkiAutor : Rački, Franjo (1828-1894) Cyrillus, sanctus  • Methodius, sanctus
27 – Kršćanstvo • 94(=16) – Povijest Slavena
11.Drugi izvještaj o sabiranju narodnijeh pravnijeh običaja : [književna obznana] / V. BogišićAutor : Bogišić, Baltazar 340.141 – Običajno pravo • 34(091) – Pravna povijest • 39::34 – Narodno pravo
12.Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti(Zagreb)