Povratak
Knj. 18(1979)=knj. 383
#NaslovAutorstvoPredmetStr. od-do
#NaslovAutorstvoPredmetStr. od-do
1. fine localization of nucleoside diphosphatase activity in capillaries of stria vascularis and spiral ligament / B. RodeAutor : Rode, Bojan 611.018 – Histologija, histogeneza
2.Rast interorbitalnog područja u čovjeka (Funkcionalna kranijalna analiza) / P. RudanAutor : Rudan, Pavao 611.71 – Osteologija (Anatomija) • 611.91 – Glava
3.Osnovne crte paleolitika i mezolitika u Hrvatskoj / M. MalezAutor : Malez, Mirko 902.2 – Arheološka nalazišta • 903:902.2 – Prapovijesna nalaziša
4.Razlikovanje i određivanje morfološki sličnih vrsta podroda Sylvaemus Ognev & Vorobiev 1923. (Rodentia, Mammalia) / N. TvrtkovićAutor : Tvrtković, Nikola 59 – Zoologija • 599.322/.324 – Glodavci
5.Položaj naslage spilje Vindije u sustavu članjenja kvartara šireg područja Alpa / M. Malez i D. RukavinaAutor : Malez, Mirko
Suradnik : Rukavina, Darko
551.7 – Stratigrafija • 551.79 – Geologija kvartara
6.Topografija i morfologija enteroendokrinih stanica u perinatalno doba / A. Pirkić i B. RodeAutor : Pirkić, Ahmed
Suradnik : Rode, Bojan
576 – Celularna biologija
7.Određivanje starosti metodom radioaktivnog ugljika kvartarnim naslagama na nekim lokalitetima u Dinarskom kršu / M. Malez, A. Sliepčević i D. SrdočAutor : Malez, Mirko
Suradnik : Sliepčević, Adica  • Suradnik : Srdoč, Dušan
551.79 – Geologija kvartara
8.Prilog poznavanju klime otoka Hvara / B. Makjanić i B. VolarićAutor : Makjanić, Berislav
Suradnik : Volarić, Jelena
551.58 – Klimatologija
9.Prilog poznavanju rasprostranjenosti stepske zviždare u gornjem pleistocenu Hrvatske / M. MalezAutor : Malez, Mirko 56.012.2 – Fosilna fauna • 903:902.2 – Prapovijesna nalaziša
10.Regeneration phenomena in the rat auricular cartilage transplanted under kidney capsule after digestion of matrix with elastase and hyaluronidase / A. Švajger, Lj. Kostović-Knežević, Ž. Bradamante and B. Levak-ŠvajgerAutor : Švajger, Anton
Suradnik : Kostović-Knežević, Ljiljana  • Suradnik : Bradamante, Želimir  • Suradnik : Levak-Švajger, Božica
61
11.Lovricia jalzici novi rod i nova vrsta podzemnog kornjaša (Coleoptera, Carabidae) iz Dalmacije / E. PretnerAutor : Pretner, Egon 595.76 – Coleoptera • 595.7 – Kukci
12.Vrijeme senzomotorne reakcije i intenzitet osjeta / Z. Bujas, D. Mayer, S. Szabo i D. AjdukovićAutor : Bujas, Zoran
Suradnik : Mayer, Dragutin  • Suradnik : Szabo, Silvija (1941-)  • Suradnik : Ajduković, Dean (1952)
159.93 – Osjetna percepcija