Povratak
Sv. 2(1955)
#NaslovAutorstvoPredmetStr. od-do
#NaslovAutorstvoPredmetStr. od-do
1.Slom federalističkih pokušaja u Austriji god. 1867. i autonomaške denuncijacije u Zadru i Dalmaciji / Grga NovakAutor : Novak, Grga 94(436) – Povijest Austrije • 94(497.5Zadar) – Povijest Zadra • 94(497.58) – Povijest Dalmacije
2.Vitalnost običaja pobratimstva i posestrinstva u sjevernoj Dalmaciji / Milovan GavazziAutor : Gavazzi, Milovan 392 – Narodni običaji
3.O srednjovjekovnoj gradskoj palači u Splitu / Ljubo KaramanAutor : Karaman, Ljubo (1886-1971)  • 7(091) – Povijest umjetnosti • 72(091) – Povijest arhitekture • 725.171 – Palače
4.Zadranin Šime Vitasović i kulturno-povijesno značenje njegovih djela / Ante M. StrgačićAutor : Strgačić, Ante M. 091.14 – Kodeksi
5.Matice u Dalmaciji iz XVI. stoljeća / Vladislav CvitanovićAutor : Cvitanović, Vladislav 351.755.2 – Matične knjige
6.Ninski govor / Ljubomir MaštrovićAutor : Maštrović, Ljubomir
7.Otok Zverinac / Ivo RubićAutor : Rubić, Ivo
8.Zadarski liječnici / Miloš ŠkaricaAutor : Škarica, Miloš 61-05 – Liječnici • 614(091) – Javno zdravstvo: povijest
9.Porijeklo renesansnih psaltira franjevačkog samostana u Zadru / Ante MatijevićAutor : Matijević, Ante 09"13/15" – Renesansne knjige • 27-535.8-282 – Psaltiri • 27-789.32 – Franjevci
10.Kuća u Šibeniku od najstarijih vremena do konca XVIII. stoljeća / Jelka PerićAutor : Perić, Jelka 728 – Stambena arhitektura • 930.25:352 – Gradski arhivi • 930.253:72 – Arhivsko gradivo: arhitektura • 94(497.5Šibenik) – Povijest Šibenika
11.Granice Liburnije kroz stoljeća / Mate SuićAutor : Suić, Mate (1915-2002) 911.3:93/94 – Povijesna geografija • 94(497.5Zadar) – Povijest Zadra
12.Jedna posjeta Njegošu / Jevto MilovićAutor : Milović, Jevto M. Petrović Njegoš, Petar  • Mažuranić, Antun (1805-1888)
58-05 – Botaničari • 821.163.4(497.16)-05 – Crnogorski književnici • 821.163.42-05 – Hrvatski književnici
13.Inventar zadarskog kirurga A. Fiorinija (1675) / Roman JelićAutor : Jelić, Roman 614(091) – Javno zdravstvo: povijest • 617-05 – Kirurzi • 617-7 – Kirurški instrumenti • 930.253:61 – Arhivsko gradivo: medicina
14.Rikard Katalinić Jeretov i Zadar / Vjekoslav MaštrovićAutor : Maštrović, Vjekoslav Katalinić Jeretov, Rikard
821.163.42-05 – Hrvatski književnici • 821.163.42(01) – Hrvatska književnost: bibliografije i katalozi • 821.163.42(091) – Hrvatska književnost: povijest
15.Neobjavljena književna djela Zadranina Šime Budinića / Ante M. StrgačićAutor : Strgačić, Ante M. 27-282 – Liturgijske knjige • 821.163.42-05 – Hrvatski književnici • 821.163.42-97(091) – Hrvatska religijska književnost: povijest
16.O običaju pobratimstva - posestrinstva na otoku Ižu (kod Zadra) i okolnim otocima / Vladislav CvitanovićAutor : Cvitanović, Vladislav 392 – Narodni običaji
17.Neolitski tragovi u sjevernoj Dalmaciji / Šime BatovićAutor : Batović, Šime 903 – Pretpovijest. Pretpovijesni ostaci, artefakti, starine • 902/904 – Arheologija
18.Projeklo naziva Citorij / Božidar FinkaAutor : Finka, Božidar (1925-1999) 811.163.42'373.21 – Hrvatski jezik: toponomija
19.Pokušaj izdavanja lista "Il Corriere Dalmata" u Zadru 1803. godine / Dušan BerićAutor : Berić, Dušan Državni arhiv(Zadar)
655.1/.3(091) – Povijest tiskarstva • 655.4/.5(091) – Povijest izdavaštva • 930.253 – Arhivsko gradivo