Povratak
Simpozij Sigurnosni i ekološki aspekti prometnog sistema Jugoslavije, Zagreb, 9-11. studenoga 1988. : zbornik radova / [organizator] Znanstveni savjet za promet Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti ; glavni i odgovorni urednik Tomislav Mlinarić
#NaslovAutorstvoPredmetniceStr. od-do
#NaslovAutorstvoPredmetniceStr. od-do
1.Ekološki aspekti prometnog sistema JugoslavijeAutor : Devide, Zvonimir 656::502/504 – Prometna ekologijastr. 19-24
2.Sigurnosni aspekti prometnog sistema JugoslavijeAutor : Božičević, Josip 656.08 – Nesreće. Pomoć pri nesrećama __Vidi i: 614.85 = Policijski nadzor nesreća __Vidi i: 614.86 = Prometne nesrećestr. 25-28
3.Pravno uređenje zaštite čovjekove okoline u Jugoslaviji, posebno u oblasti prometaAutor : Horvat, Ladislav 349.6 – ekološko pravostr. 29-31
4.Krizna stanja i kriminalna politika u oblasti drumskog saobraćajaAutor : Vasiljević, Vladan A. 347.763str. 32-34
5.Saobraćaj i narušena životna sredina u gradovima (uzroci, posledice i zaštita)Autor : Bajin, Duško str. 35-36
6.Elementi komunalnog opremanja i vizualnih komunikacija kao faktor sigurnosti i ekologije u regulaciji prometaAutor : Kritovac, Fedor 656.08 – Nesreće. Pomoć pri nesrećama __Vidi i: 614.85 = Policijski nadzor nesreća __Vidi i: 614.86 = Prometne nesrećestr. 37-38
7.Televizija kao faktor sigurnosti prometaAutor : Zovko-Cihlar, Branka 656.08 – Nesreće. Pomoć pri nesrećama __Vidi i: 614.85 = Policijski nadzor nesreća __Vidi i: 614.86 = Prometne nesrećestr. 39-41
8.Organizacija upravljanja saobraćajnim sistemom kao ekološkim problemomAutor : Kolarić, Nebojša str. 42-44
9.Organizacija prometnih tokova i zaštita čovjekove okolineAutor : Dadić, Ivan str. 45-47
10.Razvoj informacijskog podsustava za probleme ekologije u prometuAutor : Acinger, Krešimir
Suradnik : Gold, Hrvoje
004.78 • 656::502/504 – Prometna ekologijastr. 48-50
11.Informacijski sustav - pretpostavka za sigurnost i suzbijanje zagađenosti u jugoslavenskom prometnom sustavuAutor : Zelenika, Ratko (1941-) 004.78 • 656.08 – Nesreće. Pomoć pri nesrećama __Vidi i: 614.85 = Policijski nadzor nesreća __Vidi i: 614.86 = Prometne nesreće • 656::502/504 – Prometna ekologijastr. 51-53
12.Projekcija osnova modela za ocjenu povoljnosti planerskih varijanti cestovnih prometnica s ekološkog stanovištaAutor : Brozović, Ivo str. 54-56
13.Problematika vrednotenja učinka vremenskoga okolja na predmetno varnostAutor : Šibenik, Tomislav
Suradnik : Vida, Majda
str. 57-59
14.Ekološki rizik u prometu ljudi, dobara i energijeAutor : Đukanović, Mara str. 60-64
15.Razvojni put Instituta "Tomos" za sigurnost prometa i očuvanje okolineAutor : Zazula, Stane
Suradnik : Venturini, Dušan  • Suradnik : Jakovljević, Ivo
str. 65-68
16.Promet i neki ekonomski aspekti zaštite okolineAutor : Pađen, Juraj str. 69-71
17.Uloga sustava DSZ u smanjenju negativnih utjecaja prometa na čovjekovu okolinuAutor : Perić, Todor str. 72-75
18.Uloga financijskog sustava Jugoslavije u zaštiti prirode od šteta izazvanih prometomAutor : Lončarić-Horvat, Olivera str. 76-77
19.Ekološka edukacija kadrova u prometuAutor : Onofri, Ivo str. 78-80
20.Osposobljavanje radnika u prometu za rad na siguran način kao činilac smanjenja prometnih nesrećaAutor : Stary, Dinko str. 81-82
21.Zahtevi savremenog saobraćaja i psihofizičke mogućnosti čoveka - uticaj na sigurnostAutor : Inić, Milan str. 83-85
22.Nove metode ispitivanja psihofizičkih osobina aktivnih sudionika u prometu i njihov utjecaj na sigurnost prometaAutor : Arnautova-Bulat, Stojka str. 86-88
23.Analitičke metode za lijekove s utjecajem na psihofizičke sposobnosti vozačaAutor : Plavšić, Franjo
Suradnik : Wolf-Čoporda, Alka  • Suradnik : Stavljenić-Rukavina, Ana  • Suradnik : Jakovljević, Miro  • Suradnik : Bohaček, Nenad  • Suradnik : Lanović, Marijan
656.08 – Nesreće. Pomoć pri nesrećama __Vidi i: 614.85 = Policijski nadzor nesreća __Vidi i: 614.86 = Prometne nesreće • 615.2 – Lijekovi po djelovanjustr. 89-91
24.Otroci in mladostniki na prometnih površinah v SlovenijiAutor : Šibenik, Tomislav
Suradnik : Sever, Drago
str. 92-94
25.Nepovoljni uticaji razvoja prometnih sistema Sarajeva na životnu sredinuAutor : Spahić, Muriz
Suradnik : Nurković, Safet  • Suradnik : Murko, Dragutin
656::502/504 – Prometna ekologijastr. 95-97
26.Prometna infrastruktura kao faktor uravnoteženog urbanističkog planiranja naseljaAutor : Mohorovičić, Andre
Suradnik : Vulin, Ante  • Suradnik : Božičević, Josip  • Suradnik : Šikić, Dane
711.7 – Urbanističko planiranje prometnicastr. 98-100
27.Urbanistično planiranje kot element varnosti transporta in zaščite okolja v mestihAutor : Zupančič, Samo str. 100-103
28.Novi utjecajni faktori u sklopu prometnog planiranja u naseljima - povratak prirodiAutor : Zemljič, Vlasto (1919-1997) str. 104-107
29.Utjecaj izgradnje prometnih objekata na ekološki status prostoraAutor : Wenzler, Fedor (1925-2008) str. 108-110
30.Utjecaj cestovnog prometa na čovjekovu okolinu urbanih područjaAutor : Zlatić, Mila str. 111-112
31.Utjecaj prometnih sustava na životinjske vrste s posebnim osvrtom na kralješnjakeAutor : Sušić, Goran
Suradnik : Kovačić, Darko
596 – Kralješnjaci • 656::502/504 – Prometna ekologijastr. 113-115
32.Urbana ekologija uliceAutor : Bogdanović, Ružica str. 116-118
33.Ekološki i sigurnosni aspekti u razvoju prometne infrastrukture s posebnim osvrtom na srednjejadransko područje JugoslavijeAutor : Pašalić, Želimir str. 119-122
34.Stare karte i planovi kao povijesno-kulturna građa za proučavanje razvoja prometnica u HrvatskojAutor : Marković, Mirko str. 123-124
35.Meteorološki faktori u sigurnosnim i ekološkim aspektima prometaAutor : Penzar, Ivan
Suradnik : Marisavljević, Inga Lisac-  • Suradnik : Juras, Josip  • Suradnik : Šinik, Nadežda
str. 125-126
36.Preventivne mjere zaštite radnika u procesu obavljanja PTT-uslugaAutor : Perak, Mato str. 127-128
37.Korovska flora uz ceste kao značajan činilac sigurnosti u prometnom sustavuAutor : Skender, Ana str. 129-131
38.Flora jestivog i ljekovitog bilja uz prometnice - opasnost za ljudsko zdravljeAutor : Pavletić, Zinka str. 132-133
39.Vegetacijska karta biljnog pokrova - jedan od osnovnih čimbenika u planiranju suvremenih prometnicaAutor : Trinajstić, Ivo str. 134-136
40.Akumulacija nekih teških metala u zemljištu i na biljkama duž auto-puta "Bratstvo-jedinstvo"Autor : Vratuša, Vesna
Suradnik : Anastasijević, Nebojša
str. 137-139
41.Uzroci i posljedice odumiranja alejnog drveća u ZagrebuAutor : Plavšić-Gojković, Nevenka
Suradnik : Ton, Marija  • Suradnik : Britvec, Mihaela
656::502/504 – Prometna ekologijastr. 140-142
42.Primena ukrasnih biljaka kao elemenata pročišćavanja gradske atmosfere od zagađivanja olovomAutor : Anastasijević, Nebojša str. 143-144
43.Razmatranje utjecaja automobilskog prometa na kemijski sastav oborinaAutor : Šojat, Višnja
Suradnik : Šoljić, Zvonimir  • Suradnik : Eškinja, Ivan  • Suradnik : Vrhovac, Ante
str. 145-149
44.Preventivne i građevinsko-tehničke mjere zaštite voda u utjecajnoj zoni prometniceAutor : Božanski, Edmund str. 150-153
45.Smanjenje emisije ispušnih plinova kod benzinskih motoraAutor : Štrumberger, Nada str. 154-157
46.Biološki učinci Benzo(a)pirena nazočnog u ispušnim plinovima motornih vozilaAutor : Carević, Olga
Suradnik : Carević, Mislav
str. 158-159
47.Sigurnosni i ekološki aspekti u prometu nafte, naftnih derivata i petrokemikalija u JugoslavijiAutor : Lešić, Ante str. 160-162
48.Doprinos iznalaženju efikasnih postupaka separacije policikličnih ugljikovodonika od ostalih prisutnih polutanataAutor : Cvejanov, Jelena
Suradnik : Škrbić, Biljana
str. 163-166
49.Doprinos identifikaciji policikličnih aromatskih ugljikovodonikaAutor : Škrbić, Biljana
Suradnik : Cvejanov, Jelena
str. 167-170
50.Smanjenje emisije Štetnih komponenata ispušnih plinova oto-motora primjenom katalizatoraAutor : Zavada, Josip (1929-)
Suradnik : Perše, Silvestar
str. 171-174
51.Eksploataciona pouzdanost uređaja za pogon motornih vozila tečnim naftnim gasomAutor : Klinar, Ivan
Suradnik : Časnji, Ferenc
str. 175-177
52.Čistoća ispuha i dinamička svojstva za slučaj pogona s tekućim naftnim plinomStepanić, Josip ml.(1970-) str. 178-180
53.Oprema tunela u funkciji sigurnosti prometa - ventilacija u funkciji smanjenja koncentracije ugljičnog monoksida i krutih čestica - vidljivostAutor : Rogović, Bruno 624.19 – Tunelogradnjastr. 181-185
54.Prijevoz opasnih teretaAutor : Topolnik, Dražen
Suradnik : Ladavac, Aleksa  • Suradnik : Božičević, Damir
str. 186-188
55.Racionalna tehnika vožnje kao značajan faktor sigurnosti u prometuAutor : Marold, Branko str. 189-192
56.Neki sigurnosni, energetski i ekološki aspekti daljnjeg smanjenja dopuštene brzine cestovnih vozila u naseljenim mjestimaAutor : Bjelovučić, Dražen
Suradnik : Jeras, Dušan
str. 193-195
57.Intenzitet rasvijetljenosti ceste kao element sigurnosti u noćnoj vožnjiAutor : Čargonja, Nikola str. 196-198
58.Modeli oscilatornog ponašanja vozila u toku udarnog procesaAutor : Rotim, Franko
Suradnik : Cerovac, Vesna
59.Kabina privrednog vozila kao incidentan činitelj sigurnosti prometaAutor : Jakovljević, Ivo str. 207-209
60.Širina kolnika kao element sigurnosti u cestovnom prometu na izvangradskim cestamaAutor : Danek, Andro str. 210-212
61.Elementi oblikovanja odsječka preplitanja kao činitelj sigurnosti prometaAutor : Jeličić, Ranko str. 213-215
62.Ugrožavanje javnoga cestovnog prometa uslijed omamljenosti na području DalmacijeAutor : Tomašević, Goran
Suradnik : Kurtović, Anita
str. 216-218
63.Organizacija hitne medicinske pomoći u prometnim nesrećama na cestamaAutor : Jelčić, Ivo
Suradnik : Božičević, Jasna  • Suradnik : Jelčić, Igor
str. 219-221
64.Satelitske komunikacije u funkciji sigurnosti prometaAutor : Markežić, Ivan str. 222-225
65.Prijedlog tehničkog rješenja priključka poljoprivredne ceste na javnu cestu s aspekta veće sigurnosti prometaAutor : Kapor, Vlado str. 226-227
66.Istraživanje uslova radne sredine vozača poljoprivrednih traktora kao činioca bezbednosti u drumskom saobraćajuAutor : Časnji, Ferenc
Suradnik : Klinar, Ivan
str. 228-230
67.Rizik nastanka požara od paljenja goriva na vrućim dijelovima motora privrednih vozilaAutor : Čerlek, Sven
Suradnik : Mahalec, Ivan
str. 231-233
68.Konstrukcijske promjene na vozilima radi povećane zaštite pješakaAutor : Božičević, Jasna str. 234-238
69.Primjena algoritama za točniju procjenu parametara modela specijalnih prometnih situacijaAutor : Gjumbir, Marijana str. 239-241
70.Unutrašnja kontrola u RO saobraćaja - bitan faktor prevencije u saobraćajuAutor : Arnaudovski, Ljupčo str. 242-244
71.Izgradnja robnotransportnih centara kao činitelj sigurnosti i zaštite u prometuAutor : Ivaković, Čedomir str. 242-252
72.Karakteristike izvora buke cestovnih vozila i mjere za njezino smanjenjeAutor : Vujnović, Momir str. 253-256
73.Sigurnost u željezničkom prometu s prijedlogom mjera i aktivnosti za njeno povećanjeAutor : Kukec, Josip str. 257-260
74.Suvremene metode vrednovanja razine sigurnosti i pouzdanosti željezničkog prometnog sustavaAutor : Mlinarić, Tomislav
Suradnik : Kos, Vesna
str. 261-263
75.Sigurnosni zahtevi u projektovanju računarskih sistema za upravljanje železničkim saobraćajemAutor : Avramović, Zoran Ž. str. 264-267
76.Uloga željeznice u prometu velikih gradova i njihove okolineAutor : Bogović, Blaž str. 268-270
77.Železnički elektronski signalno-sigurnosni sistemiAutor : Avramović, Zoran Ž.
Suradnik : Lutovac, Dejan N.
str. 271-274
78.Stanje i tendencije železničkog saobraćaja sa aspekta bezbednosti i ekologijeAutor : Čičak, Mirko
Suradnik : Mandić, Dragomir  • Suradnik : Marković, Milan
str. 275-279
79.Utjecaj suvremenog prijevoza robe željeznicom na smanjenje zagađenja čovjekove okolineAutor : Stipetić, Antun str. 280-283
80.Optimalizacija ambijenta željezničkih putničkih kolodvoraAutor : Kožar, Petar str. 284-286
81.Sigurnosni zahtjevi za parametre visokobrzinskih željezničkih prugaAutor : Kos, Vesna
Suradnik : Mlinarić, Tomislav
str. 287-289
82.Sigurnost prometa na putnim prijelazima u funkciji povećanja brzina vlakova uz smanjenje zaustavnog putaAutor : Toš, Zdravko str. 290-293
83.Toksikološki problemi primene herbicida u suzbijanju korova na železničkim prugamaAutor : Šovljanski, Radmila
Suradnik : Arsenović, Marija
str. 294-296
84.Ekološki utjecaj buke dizelskih lokomotivaAutor : Simić, Marica
Suradnik : Blagojević, Drago
str. 297-299
85.Utjecaj buke željezničkog prometa na okolinuAutor : Henich, Darinka
Suradnik : Stipetić, Antun
str. 300-302
86.Organizacija prijevoza kućnih i industrijskih otpadaka željeznicom - primjer SR NjemačkeAutor : Mađarić, Juraj str. 303-306
87.Radno vrijeme - činitelj sigurnosti željezničkog prometaAutor : Petrović, Petar prometni stručnjak str. 307-309
88.Nadležnost obalne države u zaštiti od zagađivanja s brodova s osvrtom na pitanje proglašenja gospodraskog pojasa na JadranuAutor : Seršić, Maja str. 310-312
89.Utvrđivanje uzroka i učestalosti pomorskih šteta kao jedna od u nas nedovoljno valoriziranih metoda za njihovu prevenciju i smanjenjeAutor : Stanković, Predrag str. 313-315
90.Sigurnost plovidbe i zaštita morskog okolišaAutor : Babić, Mario
Suradnik : Sihtar, Ana  • Suradnik : Vuk, Stjepan
str. 316-318
91.Sigurnost sistema pomorskog prometaAutor : Tauzović, Jovo T. str. 319-321
92.Značenje motoričkih sposobnosti organizma u procesu spasavanja na moruAutor : Dodig, Miroslav str. 322-324
93.Pregledi brodova u jugoslavenskim lukama i Memorandum o suglasnosti o kontroli države lukeAutor : Polić-Ćurčić, Vesna str. 325-327
94.Štete od onečišćenja mora teretom nafte s brodovaAutor : Grabovac, Ivo str. 328-330
95.Zaštita i sprečavanje zagađivanja unutrašnjih plovnih puteva sa stanovišta mogućnosti plovnih sredstava rečnog saobraćajaAutor : Čolić, Vladeta
Suradnik : Radmilović, Zoran
str. 331-333
96.Neki vidovi zagađenja čovekove okoline vazdušnim saobraćajemAutor : Gabrijel, Zdravko str. 334-341
97.O nekim ergonomskim pogledima sigurnosti zračnog prometaAutor : Muftić, Osman str. 342-345
98.Utjecaji buke i vibracije na pilota lake avijacije i njihovi sigurnosni aspektiAutor : Hnatko, Emil str. 346-348
99.Mezomodeli atmosfere i sigurnost prometaAutor : Gelo, Branko str. 348-354