Povratak
500. obljetnica ustanka hvarskih pučana : zbornik radova sa znanstvenog skupa (Hvar-Stari Grad-Vrbanj, 26.-28. V. 2010. ; [glavni urednik Mateo Bratanić]
#NaslovAutorstvoPredmetniceStr. od-do
#NaslovAutorstvoPredmetniceStr. od-do
1.Dalmacija u doba ustanka pučana na HvaruAutor : Raukar, Tomislav (1933) 94(497.5Hvar) – Povijest Hvarastr. 9-17
2.Borba pučana hvarske komune 1510.-1514. g. između dva simpozijaAutor : Gabelić, Andro (1920-2014) 94(497.5Hvar) – Povijest Hvarastr. 19-35
3.Nova otkrića o tijeku borbe i fizionomiji pučkog ustanka Matije IvanićaAutor : Zaninović, Marin (1930-) str. 37-46
4.Arhivsko gradivo o ustanku hvarskih pučanaAutor : Kovačić, Joško str. 47-52
5.Stari Grad u hvarskom pučkom ustankuAutor : Tarbušković, Vinko str. 53-58
6.Jedan opis hvarskog ustanka i ličnosti Sebastiana Giustiniana u britanskoj historiografiji 1854. godineAutor : Bracanović, Joško str. 59-67
7.Matij Ivanić i njegova porodicaAutor : Bratanić, Miki str. 69-76
8.Kuće i ladanjsko-gospodarski sklopovi obitelji Ivanić od kraja XV. do kraja XVIII. stoljećaAutor : Tudor, Ambroz str. 77-99
9.GripAutor : Žanetić, Milivoj 359 • 94(497.5Hvar) – Povijest Hvarastr. 101-110
10.Hvarske mjere u osvit 16. stoljećaAutor : Zaninović-Rumora, Marija (1955-) 006.91 – Metrologijastr. 111-122
11.Uloga bratovština u svakodnevnom životu hvarske komune u ranome novom vijekuAutor : Novak, Zrinka 27-786 – Bratovštine: crkvenestr. 123-154
12.Veze Trogira i Hvara u XV. i XVI. stoljećuAutor : Radić, Danka str. 155-194