Povratak
Ladislav Šaban - Ostavština za budućnost : zbornik radova sa Znanstvenog susreta u povodu 20. obljetnice smrti akademika Ladislava Šabana održanog 26. rujna 2005. godine u Varaždinu / [glavni i odgovorni urednik Miroslav Šicel]
#NaslovAutorstvoPredmetniceStr. od-do
#NaslovAutorstvoPredmetniceStr. od-do
1.Zov izvora - znanstvena metoda Ladislava Šabana / Koraljka KosAutor : Kos, Koraljka 78.072 – Muzikolozi • 781.1 – Znanstvene osnove glazbe9 – 17
2.Ladislav Šaban kao povjesničar kulture / Ennio StipčevićAutor : Stipčević, Ennio (1959-) 78.072 – Muzikolozi19 – 26
3.Stanje ostavštine Ladislava Šabana / Vedrana JuričićAutor : Juričić, Vedrana 78.072 – Muzikolozi27 – 38
4.Metodičke osnove klavirske pedagogije Ladislava Šabana (1918.-1985.) / Jakša ZlatarAutor : Zlatar, Jakša 78.072 – Muzikolozi39 – 48
5.Orgulje u Hrvatskoj kao tema istraživanja Ladislava Šabana / Emin ArmanoAutor : Armano, Emin 681.816.6 – Orgulje • 78.072 – Muzikolozi • 781.1 – Znanstvene osnove glazbe • 786.61 – Glazba za orgulje49 – 61
6.Upornost starih nesporazuma oko Vatroslava Lisinskog / Nada BezićAutor : Bezić, Nada Županović, Lovro  • Lisinski, Vatroslav
Hrvatski glazbeni zavod(Zagreb)
78.071.1 – Skladatelji • 78.072 – Muzikolozi • 78::061.231 – Glazbene ustanove i udruge
63 – 74
7.Ladislav Šaban - vrstan portretist vremena : radovi objavljeni u časopisu Kaj od 1969. - 1985. godine / Marija RoščićAutor : Roščić, Marija 39::78 – Etnomuzikologija • 78.072 – Muzikolozi75 – 80
8.Popis radova Ladislava Šabana012 – Individualne bibliografije • 78.0(01) – Muzikologija: bibliografije i katalozi81 – 92