Povratak
Radovi sa znanstvenoga kolokvija posvećenoga 80. obljetnici rođenja i 55. obljetnici stvaralaštva akademika Miroslava Šicela : znanstveni kolokvij održan u Varaždinu 14. listopada 2006. godine / [glavni i odgovorni urednik Nikola Batušić]
#NaslovAutorstvoPredmetniceStr. od-do
#NaslovAutorstvoPredmetniceStr. od-do
1.Miroslav Šicel inter pares - osobne opaske / Aleksandar FlakerAutor : Flaker, Aleksandar (1924-2010) Šicel, Miroslav
061.12-05 – Akademici • 82(091)-05 – Književni povjesničari
str. 15-20
2.Drama i kazalište u Šicelovoj Povijesti hrvatske književnosti I-III (Naklada Ljevak, Zagreb, 2004-2005) / Nikola BatušićAutor : Batušić, Nikola (1938-2010) Šicel, Miroslav
792.01 – Teatrologija • 821.163.42-2.09 – Hrvatska dramska književnost: studije i kritike • 821.163.42(091) – Hrvatska književnost: povijest
str. 21-28
3.Hrvatski književni povjesničari u kritičkom obzorju Miroslava Šicela / Joža SkokAutor : Skok, Joža Šicel, Miroslav
821.163.42(091)-05 – Hrvatski književni povjesničari
str. 29-42
4.Monografije Miroslava Šicela / Krešimir NemecAutor : Nemec, Krešimir Šicel, Miroslav
821.163.42(01) – Hrvatska književnost: bibliografije i katalozi • 821.163.42(091) – Hrvatska književnost: povijest • 821.163.42.09 – Hrvatska književnost: studije i kritike
str. 43-50
5.Varaždinska uporišta Miroslava Šicela / Ernest FišerAutor : Fišer, Ernest (1943-) Šicel, Miroslav
821.163.42(091)-05 – Hrvatski književni povjesničari
str. 51-61
6.Šicelov koncept romantizma / Cvjetko MilanjaAutor : Milanja, Cvjetko Šicel, Miroslav
82(091) – Književna povijest • 821.163.42(091) – Hrvatska književnost: povijest • 821.163.42(091)-05 – Hrvatski književni povjesničari
str. 63-77
7.Šicelovo troknjižje : Povijest hrvatske književnosti, I-III, Naklada Ljevak, Zagreb 2004-2005. / Vinko BrešićAutor : Brešić, Vinko Šicel, Miroslav
821.163.42(091) – Hrvatska književnost: povijest
str. 79-82
8.Šicel o Ivani Brlić-Mažuranić / Stjepan HranjecAutor : Hranjec, Stjepan Šicel, Miroslav
821.163.42-055.2 – Hrvatske književnice • 821.163.42-93.09 – Hrvatska dječja književnost: studije i kritike • 821.163.42.09 – Hrvatska književnost: studije i kritike
str. 83-90
9.Terminološke odrednice umjetničke kajkavštine u književno-znanstvenom radu Miroslava Šicela / Božica PažurAutor : Pažur, Božica Šicel, Miroslav
811.163.42'28 – Hrvatski jezik: dijalektologija • 82.0 – Književna teorija • 821.163.42.09 – Hrvatska književnost: studije i kritike
str. 91-96
10.Akademik Miroslav Šicel - počasni član Varaždinskoga književnog društva / Barica Pahić GrobenskiAutor : Pahić Grobenski, Barica Šicel, Miroslav
Varaždinsko književno društvo
061.12-05 – Akademici • 821.163.42(091)-05 – Hrvatski književni povjesničari
str. 97-98