Povratak
Varaždin i sjeverozapadna Hrvatska u Velikom ratu 1914.-1918. : zbornik radova sa znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanim u Varaždinu 3. i 4. srpnja 2014. godine / [glavni urednik Stjepan Damjanović]
#NaslovAutorstvoPredmetniceStr. od-do
#NaslovAutorstvoPredmetniceStr. od-do
1.Kulturni i umjetnički život grada Varaždina za Prvoga svjetskog rata / Ana KaniškiAutor : Kaniški, Ana 94(497.5)"1914/1918" – Hrvatska povijest: prvi svjetski rat • 94(497.5Varaždin) – Povijest Varaždinastr. 317-348
2.Djelovanje varaždinske sveučilišne i srednjoškolske mladeži tijekom Prvoga svjetskog rata / Siniša HorvatAutor : Horvat, Siniša 94(497.5)"1914/1918" – Hrvatska povijest: prvi svjetski rat • 94(497.5Varaždin) – Povijest Varaždinastr. 349-370
3.Prilike u sjeverozapadnom dijelu Međimurja u razdoblju Velikog rata - izvori iz crkvenih (župnih) i privatnih arhiva / Jasna PožganAutor : Požgan, Jasna 94(497.5)"1914/1918" – Hrvatska povijest: prvi svjetski ratstr. 371-383
4.Ratne pjesme na hrvatskom jeziku tijekom Prvoga svjetskog rata u listu Muraköz-Medjimurje / Borka BunjacAutor : Bunjac, Borka 94(497.5)"1914/1918" – Hrvatska povijest: prvi svjetski ratstr. 385-406
5.Dobrotvorna djelatnost i humanitarne akcije u Varaždinu i Županiji varaždinskoj tijekom Prvoga svjetskog rata / Magdalena LončarićAutor : Lončarić, Magdalena 94(497.5)"1914/1918" – Hrvatska povijest: prvi svjetski rat • 94(497.5Varaždin) – Povijest Varaždinastr. 407-429
6.Štrajk varaždinske mladeži protiv bana Cuvaja / Siniša HorvatAutor : Horvat, Siniša 94(497.5)"1914/1918" – Hrvatska povijest: prvi svjetski rat • 94(497.5Varaždin) – Povijest Varaždinastr. 431-440
7.Prilike u školstvu kotara Ivanec u vrijeme Prvoga svjetskog rata / Suzana JagićAutor : Jagić, Suzana 94(497.5)"1914/1918" – Hrvatska povijest: prvi svjetski ratstr. 441-454
8.Kraljevsko više gospodarsko učilište i ratarnica u Križevcima za vrijeme Prvoga svjetskog rata / Tomislav Bogdanović, Valentina Papić BogadiAutor : Bogdanović, Tomislav
Suradnik : Papić Bogadi, Valentina
94(497.5)"1914/1918" – Hrvatska povijest: prvi svjetski ratstr. 455-480
9.Doprinos Uršulinskog samostana u Varaždinu za vrijeme Velikog rata 1914.-1918. / Klaudija (Ana) ĐuranAutor : Đuran, Klaudija 94(497.5)"1914/1918" – Hrvatska povijest: prvi svjetski ratstr. 481-500
10.Nova župna crkva u Svetom Iliji / Iva Potočnik ; Jelena RančićAutor : Potočnik, Iva
Suradnik : Rančić, Jelena
94(497.5)"1914/1918" – Hrvatska povijest: prvi svjetski ratstr. 501-515
11.Vjerski život u kotaru Ivanec u razdoblju Prvoga svjetskog rata / Sonja PoljakAutor : Poljak, Sonja 94(497.5)"1914/1918" – Hrvatska povijest: prvi svjetski ratstr. 517-525
12.Razvoj i djelovanje dobrovoljnih vatrogasnih društava na području sjeverozapadne Hrvatske u periodu od 1914. do 1918. godine / Biserka VlahovićAutor : Vlahović, Biserka 94(497.5)"1914/1918" – Hrvatska povijest: prvi svjetski ratstr. 527-579
13.Varaždinsko Narodno vijeće i njegova uloga u upoznavanju Središnjega Narodnog vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba sa stanjem u Međimurju za vrijeme i nakon "Međimurske revolucije" / Ivan VukAutor : Vuk, Ivan 94(497.5)"1914/1918" – Hrvatska povijest: prvi svjetski ratstr. 581-591
14.Ustanak "pokvarenih elemenata" protiv "izrabljivačkih elemenata": nemiri u sjeverozapadnoj Hrvatskoj potkraj Prvoga svjetskog rata / Željko MartanAutor : Martan, Željko 94(497.5)"1914/1918" – Hrvatska povijest: prvi svjetski ratstr. 593-633
15.Utjecaj mađarskih revolucionarnih gibanja na Međimurje 1919. godine / Goran KorovAutor : Korov, Goran 94(497.5)"1914/1918" – Hrvatska povijest: prvi svjetski ratstr. 635-640
16.Uloga Varaždinskih Toplica u Velikom ratu 1914.-1918. / Božena FilipanAutor : Filipan, Božena (1931-) 94(497.5)"1914/1918" – Hrvatska povijest: prvi svjetski ratstr. 641-668
17.Godišnjak "Stari medjimurski kolendar" iz Nagykanizse 1920.-1923. / Ivana PuzakAutor : Puzak, Ivana 94(497.5)"1914/1918" – Hrvatska povijest: prvi svjetski ratstr. 669-674
18.Urbani razvoj grada Varaždina od 1910. do 1920. godine / Madeleine KukecAutor : Kukec, Madeleine 94(497.5)"1914/1918" – Hrvatska povijest: prvi svjetski rat • 94(497.5Varaždin) – Povijest Varaždinastr. 301-316
19.O ranjenicima i zarobljenicima u Varaždinu 1914. i 1915. te invalidima i ratnom groblju nakon Velikog rata / Vladimir HuzjanAutor : Huzjan, Vladimir 94(497.5)"1914/1918" – Hrvatska povijest: prvi svjetski rat • 94(497.5Varaždin) – Povijest Varaždinastr. 161-188
20.O korisnicima osobnih invalidnina sudionika Prvoga svjetskog rata - popis Narodnog odbora kotara Varaždin / Vladimir Huzjan, Jasmin MedvedAutor : Huzjan, Vladimir
Suradnik : Medved, Jasmin
94(497.5)"1914/1918" – Hrvatska povijest: prvi svjetski rat • 94(497.5Varaždin) – Povijest Varaždinastr. 189-246
21.Politička nadmetanja pravaša i koaliraca u Varaždinu u godinama pred Prvi svjetski rat / Đurđica CesarAutor : Cesar, Đurđica 94(497.5)"1914/1918" – Hrvatska povijest: prvi svjetski rat • 94(497.5Varaždin) – Povijest Varaždinastr. 247-272
22.Djelovanje poglavarstva grada Varaždina u ratnim godinama 1914. i 1915. / Višnja BurekAutor : Burek, Višnja 94(497.5)"1914/1918" – Hrvatska povijest: prvi svjetski rat • 94(497.5Varaždin) – Povijest Varaždinastr. 273-299
23.Prvi svjetski rat i vrlo teške višedesetljetne posljedice za Hrvatsku : prilog za sintezu / Petar StrčićAutor : Strčić, Petar (1936-2019) 94(497.5)"1914/1918" – Hrvatska povijest: prvi svjetski rat • 94(497.5Varaždin) – Povijest Varaždinastr. 13-24
24.Varaždinci na bojištima Prvoga svjetskog rata / Spomenka TežakAutor : Težak, Spomenka 94(497.5)"1914/1918" – Hrvatska povijest: prvi svjetski rat • 94(497.5Varaždin) – Povijest Varaždinastr. 25-46
25."Varaždinac na moru" ili kako je Austro-ugarska mornarica dobila kineski razarač klase "Huszar" / Zvonimir FreivogelAutor : Freivogel, Zvonimir (1955-) 94(497.5)"1914/1918" – Hrvatska povijest: prvi svjetski rat • 94(497.5Varaždin) – Povijest Varaždinastr. 47-69
26.Roman Schmidt: letalski as iz Varaždina / Matjaž RavbarAutor : Ravbar, Matjaž Schmidt, Roman
94(497.5)"1914/1918" – Hrvatska povijest: prvi svjetski rat • 94(497.5Varaždin) – Povijest Varaždina
str. 71-98
27.Mortalitet 16. varaždinske pukovnije u Velikom ratu 1914.-1918 / Vladimir Strugar ; Dubravko HabekAutor : Strugar, Vladimir
Suradnik : Habek, Dubravko
94(497.5)"1914/1918" – Hrvatska povijest: prvi svjetski rat • 94(497.5Varaždin) – Povijest Varaždinastr. 99-123
28.Razvoj i djelovanje bolnice Crvenog križa u Varaždinskim Toplicama od 1914. do 1918. s osvrtom na poslijeratno razdoblje / Spomenka VlahovićAutor : Vlahović, Spomenka 614.21 – Bolnice • 94(497.5)"1914/1918" – Hrvatska povijest: prvi svjetski rat • 94(497.5Varaždin) – Povijest Varaždinastr. 125-160